english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

Sam postrach przywiedzie was ku zrozumieniu tego, coście słyszeli. Księga Izajasza 28,19


Mojej teologii nie nauczyłem się od razu, ale musiałem badać ją wciąż głębiej i głębiej. Ku takiemu postępowaniu przywiodły mnie me pokusy i doświadczenia. Gdyż Pisma Świętego nie można zrozumieć bez praktyki i doświadczeń. Przy apostole Pawle stał diabeł, który go okładał pięściami i wystawiał na pokusy, co skłoniło go do pilnego studiowania Pisma Świętego. Ja też miałem papieża, uniwersytety i wszystkich uczonych, przez których siedział mi na karku diabeł - to oni popędzili mnie do Biblii, którą pilnie czytałem, i doszedłem do dobrego jej zrozumienia. Jeśli nie będziemy mieć takiego diabła, to będziemy tylko teologami spekulującymi, źle kierującymi swą myślą i jedynie rozumowo dedukującymi, że [sprawy] powinny się mieć tak a nie inaczej.