english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

On uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest, dochowuje wierności na wieki. [...] Bo słowo Pana jest prawe, a wszystkie dzieła jego dokonane są w wierności. Księga Psalmów 146,6 i 33,4


Na tym, kto nie wierzy, Bóg nie może okazać żadnych swych cudów; tacy muszą zginąć, nie mogą ujść przed śmiercią. Ale ci, którzy tutaj ufają Bogu, zostaną ocaleni, choćby nawet niebo i ziemia przeminęły. Gdyż wiara budzi w człowieku - nędznym, słabym stworzeniu - tak wielką śmiałość, że staje dumny i może powiedzieć: "choćby napadły na mnie wszystkie diabły, choćby byli przeciwko mnie wszyscy królowie, cesarze, niebo i ziemia, to jednak wierzę i wiem, że będę zachowany". Kto wierzy, ten jest panem. I choćby umarł, będzie znów żył; jest ubogi, będzie znów bogaty; jest chory, będzie znów zdrowy. Jeśli wóz jest nasmarowany przez wiarę, jedzie naprzód.