english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego [...]. Ewangelia Mateusza 10,23


Jest rzeczą niemożliwą, by ktoś mógł zostać pozbawiony ewangelii, gdyż jest to nauka, która swobodnie idzie tam, gdzie chce, i nie jest związana z żadnym miejscem. Oczywiście, władający jakimś miastem, okolicą czy miejscem, w którym głoszona jest ewangelia, mogą tego zabronić. Ale ty możesz to miasto czy miejsce opuścić i podążyć za ewangelią na inne miejsce. Także nie jest koniecznym, byś dla ewangelii jakieś miasto czy miejsce zajmował czy utrzymywał, lecz pozostaw miasta i miejsca ich władcom, a sam podążaj za ewangelią, cierpiąc, gdy czynią ci krzywdę i prześladują cię, lecz jednocześnie nie cierpiąc, gdyż nikt ci ewangelii nie odbiera. Zatem jest jednocześnie cierpienie i brak cierpienia. Ponadto chcąc utrzymać miasto wraz z ewangelią, pozbawiasz władającego jego własności i twierdzisz, że jest to dla sprawy ewangelii. Mój drogi, ewangelia nie uczy zagarniać czy odbierać dóbr, gdyby nawet ich właściciel używał ich przeciwko Bogu, niesprawiedliwie i na twoją szkodę. Ewangelia nie potrzebuje żadnego miasta czy miejsca, by przetrwała - ona chce i musi trwać w sercach.