english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

[...] pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawianiem na małym. Pierwszy List Pawła do Tymoteusza 6,6


Słusznie można nazwać bogatym tego człowieka, który boi się Boga i żyje w wierze, i w tej pobożności poprzestaje na tym, co mu Bóg daje, z wdzięcznością i czcią wobec Boga, nie szkodząc czy wyrządzając niesprawiedliwość innym. Ma on bowiem bardzo wielki skarb- Boże błogosławieństwo. Ichoć nieraz w ubóstwie, to jednak ma wszystkiego pod dostatkiem, wie bowiem, że w istocie potrzeba nam tylko jedzenia i picia i że na nic nasze troski i praca, jeśli Bóg nie da pomyślności. Dlatego chrześcijaninowi winien być milszym jeden gulden, który ma od Boga, niż wszystkie wielkie skarby bogatych skąpców na całej ziemi. Gdyż ma on w domu piękny skarb, który tu nazywa się pobożnością i poprzestawaniem na małym, jemu wystarczającym, a jest to spokojne, ciche serce nakierowane na Boga.