english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Ewangelia Mateusza 5,4


Kto nie chce być dzieckiem świata, ale chce być w społeczności chrześcijan, ten znajdzie się wśród tych, którzy wspierają się w swych wzdychaniach i smutkach, aby doznać pocieszenia. Bo w tym jest przewaga chrześcijan, że choć w świecie doświadczają tylko smutku i cierpienia, to jednak kiedyś się to skończy. Gdy świat jest pewien swego bezpieczeństwa i idzie drogą uciech, nagle los się odwraca i przychodzi na nich nieszczęście i zguba, ale on zostaje wyrwany i ocalony niczym Lot z Sodomy po tych udrękach i torturach, jakich mu długo świat zadawał swymi plugastwami. Więc niech teraz świat się śmieje i hucznie bawi według swej chęci i swawoli. I choć musisz się smucić i troskać, i codziennie oglądać to, co martwi twe serce, to jednak znoś to cierpliwie i pamiętaj na Słowo, że jesteś pod Bożym błogosławieństwem, i nim się pocieszaj, ale też pokrzepiaj swe ciało i wesel się, jak tylko potrafisz.