english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

Czyż nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienią List do Hebrajczyków 1,14


Dzień Archanioła Michała i wszystkich aniołów

"Wtedy opuścił go [Jezusa] diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu." Ewangelia Mateusza 4,11
Zostało to napisane nam na pocieszenie, abyśmy wiedzieli, jak wiele aniołów będzie nam służyć wtedy, gdy nas zaatakuje diabeł, byśmy dzielnie walczyli. I tak się ostaniemy - Bóg nie dopuści, by w tej walce czegoś nam brakowało i posyła z nieba aniołów, by byli dla nas piekarzami, kelnerami i kucharzami i by nam usługiwali we wszelkiej potrzebie. Czwarty rozdział Ewangelii Mateusza został napisany nie ze względu na Chrystusa, który jej nie potrzebuje. Skoro jemu aniołowie służyli, to mogą służyć i nam. Wolę mieć przy sobie jednego anioła niż dwudziestu czterech tureckich władców z całą ich potęgą i władzą - nawet gdyby mieli sto tysięcy armat, to jest to niczym wobec jednego anioła. "Wtedy [...] aniołowie przystąpili i służyli mu". To musiało dziać się w ciele; aniołowie pojawili się cieleśnie, przynosząc mu jedzenie i picie oraz usługując mu przy stole i we wszelkiej potrzebie.