english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

Ja przecież nie nalegałem na ciebie, aby przyszło nieszczęście, ani też nie pragnąłem dnia utrapienia. Ty znasz to, co wyszło z moich warg, było to jawne przed tobą. Jeremiasza 17,16


Niech ten, kto jest w urzędzie kaznodziei, rozważy te słowa. Oto diabeł i świat nie pozostawią cię w spokoju, ale będą atakować. Jeśli mówisz prawdę, świat wpada we wściekłość i traci rozum, pragnie cię przekląć, potępić i prześladować, i musisz znosić szyderstwa i drwiny. Jeśli świat może dobyć przeciwko tobie miecza, nie omieszka tego uczynić, a diabeł jest zawsze gotów pomóc i mistrzowsko posyła swe trujące, rozżarzone strzały wprost w twe serce, jakby chciał je roztopić. Gdy czujesz te ataki, gdy świat cię przeklina i prześladuje, a do tego jeszcze drwi i wykpiwa, zaś diabeł zadaje swe razy, co masz wtedy czynić? Czy masz stracić cierpliwość, porzucić urząd kaznodziei i uciec od niego, przeklinając gó Przeciwnie! Cierpliwie to przeczekaj, zbierz się na odwagę i powiedz: "Wszak mój Pan, Chrystus, przedtem powiedział: "będziecie płakać i narzekać, ale po krótkim czasie wasz smutek zamieni się w radość" (Ewangelia Jana 16,19n.). Jeśli nie okłamał mnie o tym czasie, w którym go nie oglądam, lecz tylko muszę płakać i narzekać, to nie okłamie mnie wtedy, kiedy go znów zobaczę i moje serce będzie się radować.