english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Galacjan 1,8


Musisz budować na Słowie Bożym tak mocno i ufnie, że gdybym, co nie daj Boże, stał się głupcem i odwołał albo zaprzeczył mojej nauce, to ty nie odstępuj od niej, tylko rzeknij: "choćby nawet sam Luter albo anioł z nieba inaczej nauczał, niech będzie przeklęty". Gdyż musisz być uczniem nie Lutra, a Chrystusa i bez wahania odczuć, co jest Słowem Bożym, gdyby nawet cały świat się temu sprzeciwiał. Czeka cię śmierć i prześladowanie. Wtedy ani ja nie mogę być przy tobie, ani ty przy mnie, ale każdy musi sam za siebie walczyć, aby zwyciężyć diabła, śmierć i świat. Jeśli byś w takiej chwili rozglądał się wokół, gdzie ja jestem, czy też ja, gdzie ty jesteś, i kierował się tym, że ja albo ktoś inny w świecie inaczej mówi, to już jesteś zgubiony i wypuściłeś Słowo ze swego serca. Gdyż trzymasz się nie Słowa, ale mnie czy kogoś innego - dla takich nie ma ratunku.