english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie, przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi! Służcie Panu z bojaźnią [...]. Księga Psalmów 2,10-11


Dlaczego prorok pomija tutaj lud i przemawia tylko do królów i władców? Bez wątpienia dlatego, by władcy służyli Chrystusowi Panu i byli mu posłuszni - gdzie tak się dzieje, tam lud nie doznaje żadnych przeszkód. Jeśli jednak pogardzają oni Słowem Bożym i prześladują je, tam nie ma już ratunku dla ludu. Tam, gdzie kościoły i szkoły mają się dobrze, tam też Chrystus będzie wiedział, jak szczodrze odwdzięczyć się zwierzchności. Gdy jednak kościoły i szkoły, bez których Słowo Boże się nie utrzyma, są zaniedbywane, to jest to wina wyłącznie zwierzchności i wielkich panów. I spotka ich to, o czym mówi ten psalm: z powodu Bożego gniewu zginą na swej drodze.