english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

Zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w księdze twojej? Księga Psalmów 56,9


Oznacza to, że mamy naprawdę łaskawego Boga, który nas strzeże i nie pozwala, by nawet włos spadł nam z głowy albo by w oku pojawiła się łza, a każdą łzę z oka liczy. Gdy płaczesz, On gromadzi twe łzy w złotym naczyniu czy czaszy. Kim jednak są ci, których łzy On tak gromadzi? Oto są biedni, nędzni grzesznicy. A kim jest ten, co je gromadzi? Jest nim Bóg, Stwórca wszystkiego. Winniśmy to sobie często przypominać, budzić w sobie wiarę, nadzieję i miłość, gdyż oglądamy Słowo i jego przykłady, i nasze własne doświadczenia wielkiej Bożej dobroci. Bo jak głosi Psalm 126: "Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością! Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje".