english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

Ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Ewangelia Łukasza 15,2


Zauważyć trzeba, że Ewangelista Mateusz w rodowodzie Chrystusa wymienia cztery niewiasty - Tamarę, Rahab, Rutę, Batszebę - które w Piśmie mają złą sławę, a pominięte są Sara, Rebeka, Lea i Rachela - o dobrym imieniu. Sądzę, że stało się tak dlatego, że są to grzesznice, i Chrystus chciał narodzić się w wielkim rodzie, w którym są i nierządnice, i łajdacy, by pokazać, jaką miłość żywi do (gotowych do pokuty) grzeszników. Gdyż prawdziwa świętość jest tym większa, im bardziej czyni z siebie grzesznika. Gdyby Chrystus był faryzeuszem, to nie szczyciłby się nimi, a nawet musiałyby one przed nim zapaść się pod ziemię, On zaś winien ich się wstydzić. Ale ponieważ On był świętym, to i one musiały być wśród jego prababek.