english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

Prawdziwa to mowa: Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy; jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy [...]. 2 List Pawła do Tymoteusza 2,11-12


Jeśli nie chcesz umrzeć, to umieraj; jeśli nie chcesz zostać pojmany, to pozwól się pojmać; jeśli nie chcesz pójść do piekła, to idż tam; jeśli nie chcesz być grzesznikiem, zostań nim; chcesz uwolnić się od krzyża, to włóż go na siebie; chcesz zwyciężyć diabła, to daj mu się pokonać; chcesz opanować złego człowieka, to pozwól, by on ciebie opanował. Te zagadkowe słowa tak tłumaczy Pismo (Pierwszy List Pawła do Koryntian 3,18): "[...] jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech stanie się głupim, aby stać się mądrym". Prawdziwy chrześcijanin rozumie to całkiem dobrze i codziennie tego doświadcza. Najtrudniejszym jest tu: "chcesz zwyciężyć diabła, to daj się mu pokonać". Oznacza to, by zezwolić diabłu i jego całej kompanii uderzyć w ciebie tak, by wydawało się, że upadłeś, a on zwyciężył - a wtedy weżmie górę moc Chrystusa, która działa w słabości.