english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Pierwszy List Jana 2,1


Powinniśmy umieć rozpoznawać rodzaj diabelski i jego prawdziwe zamiary. On jest wielkim łajdakiem, który potrafi wielkie grzechy uczynić małymi, tak by ich człowiek nawet nie dostrzegał, zaś małe grzechy uczynić wielkimi, tak by człowiek nimi się zamartwiał, zadręczał i zabijał siebie samego. Dlatego chrześcijanin winien uczyć się, by nie pozwolić mu łatwo uczynić złego sumienia, ale by w wierze w Chrystusa i w pobożności według swych zdolności walczył z grzechem, choćby zdarzały się potknięcia i zachwiania. Te potknięcia nie mają niszczyć jego dobrego sumienia, ale niech mówi: "umrzyjcie, moje błędy i potknięcia, wraz z innymi moimi występkami i grzechami, które muszę zanieść w artykule wiary i w Piątej Prośbie - «I odpuść nam nasze winy [...]»".