english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rekolekcje pasyjne dla kobiet

Międzyparafialne Rekolekcje Pasyjne dla kobiet w Karpaczu, w dniach 14-15 marca 2015 r.
Już po raz 8 w Karpaczu spotkałyśmy się na Międzyparafialnych Rekolekcjach Pasyjnych dla kobiet. Szczególnie ważna i miła była dla nas wizyta nowo wybranego biskupa naszej diecezji ks. Waldemara Pytla.
Tegoroczne spotkanie upłynęło pod hasłem:, „Jeśli to od was zależy ze wszystkimi pokój miejcie”. Organizatorem rekolekcji była Bogusława Pech, a zajęcia prowadziła teolog Lucyna Żak. Jak zauważyła już na wstępie prowadząca, przemyślany plan zajęć, który dotyczył przyczyn, istoty i sposobu rozwiązywania konfliktów, pozostawał w pewnej sprzeczności z naszym radosnym nastrojem i przyjacielskimi relacjami. Lucyna Żak musiała włożyć dużo wysiłku, aby wywołać sytuację konfliktową niezbędną do dalszej pracy w grupach. Z pewną trudnością przyszło nam wcielić się w rolę Marii i Marty oraz Piotra
i Judasza i wysuwać wzajemne oskarżenia, aby wywołać uczucie frustracji towarzyszące konfliktowi. Znacznie łatwiejsza była druga część zajęć dotycząca mediacji. W tej części pomocne okazały się nasze niezwykle ciepłe relacje. Podczas pracy w grupach wyłoniono mediatorów, których zadaniem było załagodzenie konfliktu. Okazało się, że jest to zadanie bardzo trudne i odpowiedzialne. Ćwiczenie to pokazało jak łatwo przychodzi nam udzielanie rad i narzucanie swojego punktu widzenia innym, a także, z jaką trudnością zachowujemy bezstronność i obiektywizm, gdy jesteśmy świadkami konfliktu. Podsumowując całodniowe zajęcia Bogusława Pech podkreśliła, że nie wszystko od nas zależy i druga strona także musi chcieć pozytywnego rozwiązania konfliktu. Przypomniałyśmy sobie także, że nie zawsze to, co w naszym, ludzkim mniemaniu jest najlepsze, jest tym, co Bóg wybrał dla nas.
W części dla ciała szczególne miejsce zajęły własnoręcznie upieczone ciasta i różnego rodzaju oscypki. One także pozytywnie wpłynęły na nasz radosny stan ducha.
Rekolekcje zakończyły się wspólnym nabożeństwem w kościele Wang, które prowadzili: teolog Lucyna Żak, która wygłosiła kazanie, ks. Edwin Pech i diakon Izabela Sikora.
W niedzielę mogłyśmy sprawdzić czy łatwo jest popaść w konflikt podczas wojny na śnieżki i w czasie dzielenia tortu chałwowego. Tym razem obeszło się bez mediatora.
Uczestniczki: K.L. i M.S. Foto: Zbigniew Kulik, ks. Edwin Pech