english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Inne porządki liturgiczne - wybór

Wersje próbne

 

Porządek Chrztu Świętego
Sakrament Chrztu Świętego

    

Porządek ślubu kościelnego
Liturgia ślubu kościelnego
(32 KB)

 

Porządek konfirmacji
Porządek konfirmacji

 

Porządki ordynacji i wprowadzenia w urząd
Ordynacja księdza (59 KB)
 

Porządki poświęcenia kościoła i innych obiektów
Poświęcenie nowozbudowanego kościoła
Liturgia poświęcenia nowych dzwonów (39 KB)
Poświęcenie obiektów użyteczności publicznej (13 KB)
Liturgia odsłonięcia tablicy pamiątkowej lub pomnika (15 KB)