english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowy Śpiewnik Ewangelicki 2002

Boże, zaśpiewam Ci nową pieśń
Psalm 144,9a

W Niedzielę Cantate, dnia 28 kwietnia 2002 r. w ewangelicko - augsburskim kościele Jezusowym w Cieszynie odbyły się uroczystości wprowadzenia w życie liturgiczne czterech Ewangelickich Kościołów w Polsce i w Republice Czeskiej oraz w parafiach ewangelickich posługujących się polskim językiem w liturgii w Anglii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii i w Niemczech nowego jednolitego Śpiewnika Ewangelickiego opracowanego przez Międzykościelną Komisję Śpiewnikową i wydanego przez Wydawnictwo "Augustana" w Bielsku - Białej.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 15.00 koncertem pieśni z nowego Śpiewnika w wykonaniu poszczególnych chórów z Polski i Republiki Czeskiej oraz wspólnego chóru pod dyrekcją diakon mgr teol. Joanny Sikora.

O godzinie 16.00 z domu parafialnego wyruszył długi pochód 85 duchownych do kościoła Jezusowego. Oprócz naszych biskupów na czele z biskupem Januszem Jaguckim, biskupów: Śląskiego Kościola Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej ks. Władysława Volnego, Luterańskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania ks. Jana Niedoby i Kościola Ewangelicko - Reformowanego w Polsce ks. Zdzisława Trandy szli duchowni tychże Kościołów, licznie reprezentowani. Kościół Ewangelicko - Luterański w Bawarii oraz Martin - Luther - Bund w Erlangen reprezentował jego prezydent Ks. Dr h.c. Claus-Juergen Roepke, emerytowany biskup regionalny Monachium. Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej reprezentowali: Ks. Infułat Eugeniusz Stelmach, Ks. radca Tadeusz Ratajczyk i Ks. proboszcz Adam Stelmach.

Licznie zgromadzonych wypełniających kościół Jezusowy powitał miejscowy proboszcz Ks. Radca Janusz Sikora. Po liturgii, którą odprawili duchowni członkowie MKS: Ks. Radca Jan Cieślar, zastępca Biskupa ŚKEAW, Ks. Radca Wiesław Szpak, Ks. Jan Hause i Ks. Adam Malina oraz po pieśni połączonych chórów "Laudate omnes gentes" (SE 352) i pieśni zboru "Dziękować Ci, Panie, chcę" (SE 590), głos zabrał przewodniczący MKS Ks. Jan Gross, który wraz z Ks. redaktorem Jerzym Below wręczyli Biskupom pierwsze egzemplarze śpiewnika, a pozostali członkowie MKS przekazali śpiewnik biskupom diecezjalnym oraz członkom władz poszczególnych Kościołów.

Z kolei przemawiali czterej Biskupi:

Ks. Biskup Władysław Volny z Czeskiego Cieszyna mówił czym dla Zaolzia po 137 latach od wydania Kancjonału ks. Jerzego Heczki jest dzisiaj nowy polski Kancjonał.

Ks. Biskup Zdzisław Tranda z Warszawy mówił czym dla Kościoła Ewangelicko - Reformowanego w Polsce jest nowy, wspólny z luteranami śpiewnik (Reformowani korzystali dotąd z ekumenicznego Śpiewnika Kościoła Powszechnego z roku 1948).

Ks. Biskup Jan Niedoba z Bystrzycy nad Olzą (Zaolzie) mówił czym jest dla każdego ewangelika pieśń kościelna.

Ks. Biskup Janusz Jagucki na ręce Ks. Dr h.c. Claus-Juergen Roepke podziękował Kościołom partnerskim, Martin-Luther-Bund, Gustaw - Adolf Werk oraz Światowej Federacji Luterańskiej za pomoc, dzięki której śpiewnik może być sprzedawany o blisko 50 % taniej niż jest wart i niż kosztuje jego produkcja. Na ręce Prezesa Synodu Ks. Jana Gross podziękował Ks. Biskup wszystkim Członkom MKS za ich trud i ciężką 5 - letnią pracę, a na ręce Ks. Jerzego Belowa Redakcji Wydawnictwa "Augustana" i wielu ludziom bezimiennym za ich trud i za tak piękne wydanie śpiewnika.

Następnie biskupi wręczyli wszystkim Członkom MKS, Redakcji i panu dr. Zbigniewowi Indykowi z Krakowa (Wydawnictwo Muzyczne) po egzemplarzu nowego śpiewnika z wklejony pamiątkowym emblematem przedstawiającym kościół Jezusowy i z napisem: "Uroczystość wprowadzenia w życie liturgiczne Kościołów nowego Śpiewnika Ewangelickiego - Niedziela Cantate 28 kwietnia 2002 r. kościół Jezusowy w Cieszynie" Kazanie, którego tekst zawiera "Zwiastun Ewangelicki) z dnia 28 kwietnia 2002 r. wygłosił Ks. Biskup Senior Dr h.c. Jan Szarek z Bielska - Białej, który także wiele serca włożył w wydanie śpiewnika. Liturgię końcową odprawili Biskupi - Zwierzchnicy czterech Kościołów. Potężny hymnem z Kancjonału wschowskiego z roku 1782 "Brońże, Panie nas na wieki" śpiewanym w języku polskim, czeskim i niemieckim zakończono to historyczne nabożeństwo.

Po nabożeństwie w czasie wspólnej kolacji w Liceum Ewangelickim przemawiali Biskupi czterech Kościołów, Biskup Jan Szarek, Biskup Paweł Anweiler, oraz Ks. Prezes Jan Gross, a także Ks. Dr h.c. Claus-Juergen Roepke, podziwiał nowy śpiewnik, a przede wszystkim to, że w Niemczech przygotowywano nowy Kancjonał przez 14 lat, a w Polsce uporano się z tą niezwykle trudną pracą w ciągu 5 lat.

W kaplicy chrztów kościoła Jezusowego Ks. Dyrektor Emil Gajdacz i p. radca mgr Maciej Oczkowski z Wisły przygotowali wystawę śpiewników ewangelickich i katolickich z różnych okresów aż po dzień dzisiejszy.

W poniedziałek, dnia 29 kwietnia 2002 r. w Czeskim Cieszynie odbyła się sesja popularno - naukowa na temat nowego Śpiewnika Ewangelickiego. Referaty wygłosili: Ks. Jan Gross, Ks. Adam Malina i Ks. Jan Cieślar. O pracy redaktorskiej nad nowym śpiewnikiem, o jego dystrybucji i dalszych wydaniach (m.in. dla poszczególnych parafii do kościołów i kaplic w różnych kolorach) mówił Ks. Redaktor Jerzy Below. Wielu uczestników sesji otrzymali bezpłatnie po egzemplarzu nowego Śpiewnika Ewangelickiego (m.in. dwie osoby z Mikołowa).

W piątek, dnia 3 maja 2002 r. w kaplicy w Wiśle - Jaworniku odbyło się dziękczynne nabożeństwo za Ojczyznę i z okazji zakończenia pracy przez Międzykościelną Komisję Śpiewnikową. Nabożeństwo to odprawili wspólnie miejscowy proboszcz Ks. Zdzisław Sztwiertnia oraz Ks. Prezes Jan Gross, który wygłosił krótkie kazanie na tekst Psalmu 144,9a. Po kazaniu mgr inż. Tadeusz Sikora zacytował nową pieśń, którą specjalnie napisał na tę okazję. Następnie Ks. Redaktor Jerzy Below wręczył Ks. Zdzisławowi Sztwiertni nowy śpiewnik z podziękowaniem za gościnność, której udzielał Komisji przez 5 lat. Po nabożeństwie odbyło się przy kawie i cieście spotkanie z miejscowymi zborownikami. Po obiedzie nastąpiło rozwiązanie MKS. Choralnikiem do nowego Śpiewnika Ewangelickiego zajmie się bowiem nowa Komisja złożona z zawodowych muzyków, kompozytorów i organistów.