Modlitwa bez granic

Ks. Piotr Gaś, proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Warszawie uczestniczył w ekumenicznym spotkaniu modlitewnym.

Od 26 listopada trwa akcja Modlitwa bez granic. Jest to inicjatywa kobiet z Kościoła rzymskokatolickiego, które wierzą, że modlitwa otwiera serca i zmienia świat na lepsze. Inicjatywa powstała w związku z kryzysem humanitarnym na wschodniej granicy naszego kraju i jest zaproszeniem skierowanym do wszystkich osób bez względu na wyznanie czy religię. W każdy piątek o godz. 18.00 organizowane jest wydarzenie na FB, dodatkowo w różnych miejscach w Polsce, najczęściej przed kościołami, organizowanie są spotkania modlitewne.
18 grudnia, na zaproszenie Kongresu Katoliczek i Katolików, w spotkaniu modlitewnym przed kościołem Środowisk Twórczych na placu Teatralnym w Warszawie uczestniczył ks. Piotr Gaś, proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Warszawie. Podczas spotkania odczytano fragmenty biblijne wyjęte z Ewangelii Mateusza 5, 1-12 oraz 25, 31-46. Ks. Gaś modlił się słowami modlitwy:

Boże życia,

Boże nasz Sędzio,

Bądź naszym światłem i daj nam w nim udział.

Daj nam także otwartość na przyjęcie tego światła, doświadczenie go i niesienie dalej.

My, którzy nie możemy się przed Tobą ostać, prosimy Cię:

Bądź łaskawy,

Tam, gdzie wola do czynienia dobra zamienia się w jego przeciwieństwo,

gdzie miłość przeradza się w egoizm,

z troski o bliźniego rodzi się chęć kontroli,

a z bliskości przesadna zależność.

Wołamy do Ciebie:

Zbór: Panie, zmiłuj się.

My, którzy nie możemy się przed Tobą ostać, prosimy Cię

O nasze kraje w Europie i na innych kontynentach,

o nasze społeczeństwa,

które są coraz głębiej podzielone,

w których podstawa porozumienia ludzi o odmiennym zdaniu

stała się krucha, a nerwowość wzrosła.

Prosimy Cię o trudną sytuację na polskiej granicy,

gdzie niedola ludzi, cele polityczne i gotowość niesienia pomocy stoją obok siebie.

Wołamy do Ciebie:

Zbór: Panie, zmiłuj się.

My, którzy nie możemy się przed tobą ostać, prosimy Cię:

O Twój Kościół,

który gromadzi ludzi różnych języków, krajów pochodzenia i kolorów skóry

i tworzy wokół Jezusa Chrystusa nową wspólnotę braci i sióstr.

Pomóż nam uczyć się tak kochać nasze rodzeństwo,

jak nas kocha Jezus Chrystus i oddał za nas życie.

Zbór: Panie, zmiłuj się.

My, którzy nie możemy się przed Tobą ostać, prosimy Cię

O Twoje miłosierdzie tam,

gdzie mylimy się co do nas samych,

gdzie zaślepiamy się i okłamujemy,

gdzie pogrążamy się w brak wiary we własne możliwości.

Wołamy do Ciebie:

Zbór: Panie, zmiłuj się.

My, którzy nie możemy się przed tobą ostać, prosimy Cię

O Twoją prawdę,

która oświetla to, co jest zakryte,

ukrywaną przemoc w pobliżu nas,

tlące się konflikty, o których nie słyszymy w mediach,

żądzę posiadania, która jawi się jako postęp,

nadużycia władzy

i wszystkie niewidoczne ofiary naszego stylu życia.

Wołamy do Ciebie:

Zbór: Panie, zmiłuj się

Amen

 

Tekst modlitwy przygotował ks. Grzegorz Olek na nabożeństwo polsko-niemieckie w 3. niedzielę Adwentu.