english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

100-lecie EDW

Uroczyste nabożeństwo w Warszawie

27.10.2019
 
27 października 2019 rok Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe świętowało w szczególny sposób stulecie istnienia duszpasterstwa i służby kapelanów ewangelickich żołnierzowi polskiemu.

100-lecie EDW

W kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, byłym ewangelickim kościele garnizonowym, odbyło się uroczyste nabożeństwo upamiętniające stulecie istnienia duszpasterstwa i służby kapelanów ewangelickich żołnierzowi polskiemu.

Symboliczna data jubileuszu nawiązywała do dnia wprowadzenia w urząd pierwszego naczelnego kapelana wyznania ewangelicko-augsburskiego ks. seniora gen. bryg. Ryszarda Paszki, które miało miejsce 26 października 1919 roku w Warszawie.
 
W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele wszystkich rodzajów sił zbrojnych, słowa pozdrowienia przekazali przedstawiciele Prezydenta RP, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecni byli również przedstawiciele Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, urzędujący biskupi diecezji warszawskiej i mazurskiej oraz emerytowani biskupi kościoła ewangelickiego i duszpasterstwa wojskowego.
 
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wyróżnił Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe odznaczeniem „Pro Patria” przyznawanym za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i wręczył je Ewangelickiemu Biskupowi Wojskowemu płk. Mirosławowi Woli, podkreślając w słowach laudacji żywe i autentyczne zaangażowanie w służbę.
 
Okolicznościowe kazanie wygłosił zaproszony zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - biskup Jerzy Samiec.
 
Po nabożeństwie, w siedzibie duszpasterstwa przy ul. Nowowiejskiej, odbyła się prezentacja książki pt. „Wiara i mundur. Ryszard Paszko i inni kapelani ewangeliccy” autorstwa dr. Rafała Leszczyńskiego. Publikacja bogato dokumentuje działalność i obecność polskich kapelanów ewangelickich w polskich siłach zbrojnych na przestrzeni stu lat po odzyskaniu niepodległości.
 
W kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, byłym ewangelickim kościele garnizonowym, odbyło się uroczyste nabożeństwo upamiętniające stulecie istnienia duszpasterstwa i służby kapelanów ewangelickich żołnierzowi polskiemu. Symboliczna data jubileuszu nawiązywała do dnia wprowadzenia w urząd pierwszego naczelnego kapelana wyznania ewangelicko-augsburskiego ks. seniora gen. bryg. Ryszarda Paszki, które miało miejsce 26 października 1919 roku w Warszawie.
W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele wszystkich rodzajów sił zbrojnych, słowa pozdrowienia przekazali przedstawiciele Prezydenta RP, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecni byli również przedstawiciele Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, urzędujący biskupi diecezji warszawskiej i mazurskiej oraz emerytowani biskupi kościoła ewangelickiego i duszpasterstwa wojskowego.
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wyróżnił Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe odznaczeniem „Pro Patria” przyznawanym za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i wręczył je Ewangelickiemu Biskupowi Wojskowemu płk. Mirosławowi Woli, podkreślając w słowach laudacji żywe i autentyczne zaangażowanie w służbę.
Okolicznościowe kazanie wygłosił zaproszony zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - biskup Jerzy Samiec.
Po nabożeństwie, w siedzibie duszpasterstwa przy ul. Nowowiejskiej, odbyła się prezentacja książki pt. „Wiara i mundur. Ryszard Paszko i inni kapelani ewangeliccy” autorstwa dr. Rafała Leszczyńskiego. Publikacja bogato dokumentuje działalność i obecność polskich kapelanów ewangelickich w polskich siłach zbrojnych na przestrzeni stu lat po odzyskaniu niepodległości.