english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

100-lecie kościoła Zbawiciela w Dębowcu

Świętowanie, publikacja, piknik.

05.08.2012

W niedzielę 15 lipca 2012 r. filiał parafii skoczowskiej w Dębowcu obchodził 100 – lecie poświęcenia kościoła Zbawiciela.


Uroczystość rozpoczęła się porankiem pieśni. Śpiewał chórek dziecięcy z Dębowca, chór mieszany z Dębowca, chór „Gloria” ze Skoczowa i zespół „Vocalis” ze Skoczowa. Przed kościołem przygrywała diecezjalna orkiestra dęta. Kazanie wygłosił ks. biskup Paweł Anweiler. Ks. Andrzej Czyż jako długoletni proboszcz parafii podzielił się wspomnieniami, a ks. Karol Macura, jako proboszcz sąsiedniej parafii, która obejmowała dawniej część Dębowca też wspomniał swoje kontrakty z Dębowcem. Pozdrowienia przekazali również: proboszcz parafii rzymskokatolickiej ks. kanonik Marian Kubecki, przewodniczący rady powiatu Stanisław Kubicjus w imieniu Starosty Jerzego Nogowczyka oraz zastępca wójta gminy Dębowiec, Artur Kulesza..

 
Z okazji pięknego jubileuszu parafia wydała książkę napisaną przez Stanisława Kubicjusa pt. „Ewangelicka gmina szkolna i cmentarna w Dębowcu”. Jest to wnikliwie opracowana w oparciu o źródła i pięknie wydana historia ewangelicyzmu w Dębowcu.
W wiosce tej w połowie XIX wieku założono ewangelicką szkołę, skupiającą dzieci z Dębowca, Iskrzyczyna i Kostkowic. Ewangelicy z tych wiosek uczęszczali do kościołów w Cieszynie, Goleszowie, Skoczowie i Drogomyślu. W tym czasie założono również cmentarz, na którym wzniesiono niewielką „marownię”. W roku 1911 podjęto decyzję o budowie kaplicy. Budowę zrealizowano w ciągu kilku miesięcy, a poświecenia w listopadzie dokonał ks. superintendent Andrzej Glajcar w asyście proboszcza skoczowskiego ks. Józefa Gabrysia. Kaplica posiadała wieżę z dzwonem, choć nabożeństwa odbywały się tylko sporadycznie. 
 
Po drugiej wojnie światowej zwiększano częstotliwość nabożeństw. W roku 1993 przebudowano wnętrze, a w roku 2001 rozbudowano kościół, wydłużając nawę o 6 m. W roku 2011 poświęcono w sąsiedztwie kościoła nowy Dom Zborowy. Dziś nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę i święta, a filiał w Dębowcu tętni życiem.
 
Prężnie działający zarząd pod kierunkiem kuratora filiału Romana Kłody rozwija życie duchowe i gospodarcze. W Dębowcu działa chór mieszany pod kierunkiem Gabrieli Targosz, chórek dziecięcy pod kierunkiem Marioli Cieślar i Ewy Kalety. Odbywają się szkółki niedzielne, godziny biblijne, spotkania młodzieży, koło pań oraz wielu aktywnie działających parafian.
 
A.P.