english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

100-lecie urodzin ks. Alfreda Jaguckiego

Uroczystości w Cieszynie i Dzięgielowie

02.04.2014

W piątek 21 marca br. przypadła 100. rocznica urodzin ks. Alfreda Jaguckiego. Z tej okazji Polskie Towarzystwo Ewangelickie, oddział w Cieszynie, 20 marca br. zorganizowało spotkanie poświęcone duchownemu, a w parafiach ewangelickich w Cieszynie i Dzięgielowie odbyły się 23 marca br. nabożeństwa wspomnieniowe.


100-lecie urodzin ks. Alfreda Jaguckiego

Ks. Alfred Jagucki urodził się 21 marca 1914 r. w Kramniku na Suwalszczyźnie. Ordynowany był 9 października 1938 r. w Warszawie. W latach 1938-1939 był wikariuszem w Łodzi. Po II wojnie światowej do 1963 r. pracował na Mazurach: w Sorkwitach i Szczytnie. W 1963 r. przeniósł się do Cieszyna. Wybrano go drugim, a później pierwszym proboszczem. W 1964 r. obronił w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej pracę doktorską: Pochodzenie wszechświata, życia i człowieka w ujęciu biblijnym i przyrodniczym.

 

Od 1967 r. był duszpasterzem Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer”. Parafia w Cieszynie obejmowała wtedy także Dzięgielów. W dniu 1 kwietnia 1984 r. przeszedł na emeryturę. Przez 27 lat mieszkał w Dzięgielowie. Zmarł 28 czerwca 2004 roku w wieku 90 lat.

 

Czwartkowe spotkanie PTE zgromadziło wiele osób, które doskonale pamiętają ks. Alfreda Jaguckiego. Prowadził je prezes cieszyńskiego oddziału Władysław Sosna. Obecni byli dwaj synowie Alfreda: bp Janusz Jagucki i Karol Jagucki. Zaśpiewał parafialny chór mieszany pod dyrekcją Joanny Sikory.

 

Jadwiga Badura przedstawiła pisarstwo religijne ks. Alfreda Jaguckiego, a w prezentacji multimedialnej zaproponowała uczestnikom spotkania wędrówkę po miejscach, w których duchowny służył w okresie pracy duszpasterskiej trwającej ponad 40 lat. Pokazała archiwalne fotografie z: Łodzi, Szczytna, Cieszyna oraz zaprezentowała kościoły, w których ks. Alfred Jagucki zwiastował Słowo Boże.

 

Omawiając artykuły i książki podkreśliła, że: „w pisarstwie duchownego widoczne jest jego osobiste zaangażowanie. Dostrzega się wiedzę interdyscyplinarną oraz umiejętność obserwacji człowieka i jego środowiska zewnętrznego. Dowodzą tego liczne przykłady trafnie wplatane w tekst, co tworzy atmosferę autentyczności. Przekaz tekstów ks. Alfreda Jaguckiego jest czytelny i zrozumiały. Tematyka dotyka duszy, ciała i egzystencji człowieka jako jednostki i członka społeczeństwa. Problematyka artykułów wyprzedziła problemy, które dopiero dziś stanowią istotne zagrożenie życia na ziemi, są też obiektem debat etyków Kościoła i nauki” (patrz: „Zwiastun Ewangelicki” nr 6/2014).

 

W czasie spotkania odbyła się też promocja książki Ksiądz dr Alfred Jagucki (1914-2004) w stulecie urodzin, wydanej przez Wydawnictwo „Ewangelik Pszczyński”.

 

W niedzielę 23 marca 2014 r. w Cieszynie i Dzięgielowie odbyły się nabożeństwa, w czasie których wspominano ks. Alfreda Jaguckiego. W kościele Jezusowym w Cieszynie biskup diecezji cieszyńskiej Paweł Anweiler podkreślił, iż ks. Alfred Jagucki przepisywał wszystkim „ducho­we recepty”, wydobywając ze Słowa Bożego mądre pouczenia i wskazania potrzebne ludowi Bożemu. Kazanie wygłosił cieszyński proboszcz ks. Janusz Sikora.  Zaśpiewał chór parafialny pod dyrekcją Joanny Sikory.

 

W Dzięgielowie w nabożeństwie uczestniczyli m.in.: biskup Kościoła Jerzy Samiec, bp Jan Szarek, bp Paweł Anweiler, bp Władysław Volny ze Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej, prezes Synodu Kościoła ks. Grzegorz Giemza, przedstawiciele władz samorządowych oraz rodzina ks. A. Jaguckiego.

 

Kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec. Zaśpiewał dzięgielowski chór pod dyrekcją Anny Stanieczek, na gitarze zagrała prawnuczka ks. A. Jaguckiego. Po nabożeństwie bp Jan Szarek przypomniał zgromadzonym życie i dokonania wspominanego duchownego. Pokazał też zdjęcia z własnych zbiorów i podkreślił, jak duży wpływ miał ks. Alfred Jagucki na jego drogę życiową.

  

JAB, Diecezja Cieszyńska