english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

10 lat parafii w Dzięgielowie

Jubileusz samodzielnego funkcjonowania

12.09.2015

Należy przypuszczać, że nie ma w Polsce ewangelika, który nie widziałby, gdzie leży Dzięgielów. 


10 lat parafii w Dzięgielowie

Ta mała miejscowość kojarzy się wielu z nas z „ miejscem odnowy duchowej” - bo tu powstał w 1923r. Diakonat Żeński „Eben – Ezer”, tu od wielu lat odbywają się w lipcu Tygodnie Ewangelizacyjne, tu mieści się Centrum Misji i Ewangelizacji, Szkoła Biblijna, Ewangelicki Dom Opieki „ Emaus”. a także od 10 lat samodzielna parafia (dawniej filiał parafii ewangelickiej w Cieszynie).

 

Ktoś może powiedzieć – 10 lat to taka mała rocznica w porównaniu np. z 300-letnim Kościołem Jezusowym w Cieszynie, którego jesteśmy „najmłodszą córką” lub sąsiednim kościołem w Goleszowie – ale dla nas, mieszkańców Dzięgielowa - to już 10 lat od erygowania parafii 1 września 2005 roku. Parafia mogła powstać dzięki zaangażowaniu wielu ludzi wiary z samego Dzięgielowa, przychylności ówczesnej rady parafialnej w Cieszynie, Synodu Diecezjalnego, ks. bp. Janusza Jaguckiego, Konsystorza, ale nade wszystko Diakonatu Żeńskiego, który przekazał na rzecz parafii dotychczasową swoją kaplicę i Dom Sióstr Emerytek „Salem” - który po rozbudowie stał się Centrum Parafialnym.

 

5 września br. w Kościele „Eben-Ezer” odbył się wspaniały koncert orkiestry kameralnej z Goleszowa pod dyrekcją Jeana C. Hauptmanna. Orkiestra i soliści wykonali m.in. utwór Jana Sebastiana Bacha, Pietro Mascagniego, muzykę klezmerską (żydowską), polskie piosenki z lat trzydziestych XX wieku , lat powojennych, utwory Jana Sztwiertni. Ostatni utwór „Ojcowski dom” Jana Kubisza wszyscy zebrani odśpiewali na stojąco.

 

Koncert był niezwykły, długo nie milkły owacje; sala kościoła i postawiony obok namiot były całkowicie wypełnione przez mieszkańców Dzięgielowa, okolic i to  nie tylko naszej konfesji.

 

W niedzielę 6 września br przed nabożeństwem wystąpiła orkiestra dęta z parafii w Oldrzychowicach na Zaolziu (Czeska Republika)  pod dyrekcją Jana Kalety.

 

W nabożeństwie uczestniczyli : ks. bp senior Janusz Jagucki, prezes Synodu ks Grzegorz Giemza, ks. Reinhold Lanz z Kassel, ks. Emil Gajdacz  pierwszy proboszcz administrator parafii Dzięgielów , ks. Marian Grega ze partnerskiego zboru w Parnicy na Słowacji i ks. senior Bohdan Taska z sąsiedniego Trzyńca z Czeskiej Republiki; diakon Helena Gajdacz i diakon Ewa Lazar – Bujok a także kurator diecezji katowickiej Artur Steinert . Byli także  politycy i samorządowcy w osobach:  Aleksandra Trybuś-Cieślar – poseł na sejm RP; Czesław Gluza – poseł na sejm RP, Janusz Król – starosta cieszyński; Krzysztof Glajcar – wójt gminy Goleszów oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Goleszów Rafał Glajcar. Liczne delegacje stowarzyszeń i instytucji społecznych i samorządowych z terenu Dzięgielowa.

 

Niezwykle poruszające kazanie wygłosił ks Andrzej Wójcik (proboszcz parafii w Gliwicach, pochodzący z Dzięgielowa) w oparciu o znany tekst z Ewangelii Łukasza 17, 11-19. Pytanie tekstu „A gdzie jest dziewięciu?” skierował do wszystkich zebranych: czy umiemy za wszystko, co dał nam Pan dziękować, czy dziękujemy za przeszłość, teraźniejszość i przyszłość tego miejsca? Nabożeństwo uświetnił występ zespołu muzycznego „grupy piątkowej”  i miejscowego chóru pod dyrekcją Anny Stanieczek oraz chóru z partnerskiej parafii z Parnicy na Słowacji.

 

Po nabożeństwie wszyscy zostali zaproszeni na obiad ciasto, gofry, cieszyński kołocz i napoje.

 

Czas szybko mijał na wspólnych rozmowach z gośćmi i rodzinnym gronie (bo na co dzień zabiegani rzadko mamy okazję porozmawiać z sąsiadami, a nawet rodzicami czy dziadkami).

 

O godz. 13.30 odbył się koncert chórów, zespołów i solistów z parafii oraz dwa chóry z partnerskiej Parnicy. Było to duże przeżycie - zarówno dla naszych gości, jak i dla nas parafian - cieszy bowiem fakt, że grupa młodzieży i ludzi w różnym wieku jest związana z parafią, gra i śpiewa w różnych zespołach na chwałę naszemu Panu.

 

Dzieci, ale nie tylko one, z niecierpliwością czekały na loterię fantową; każdy los był pełny. Po emocjach związanych z losowaniem, licytacjami i degustacją tortu w kształcie kościoła - chwila wyciszenia i refleksji na wykładzie ks. bp. Jerzego Samca pt. „Kościół w drodze”. Mówca powiedział m.in. ze jesteśmy częścią Kościoła, który musi się wciąż rozwijać; wszelka stagnacja jest niewskazana; jesteśmy odpowiedzialni za jego przyszłość i podejmowane decyzje.

 

Po wykładzie znów coś dla ciała - czyli grillowane kiełbaski i kaszanka. Najbardziej wytrwali przygotowywali się do rozegrania meczów piłki nożnej i siatkowej - ale niestety zaczął padać deszcz...., zaś ks. proboszcz Marek Londzin powiedział, że o deszcz modliliśmy się przez wiele tygodni, więc należy się cieszyć, że modlitwy zostały wysłuchane.

 

Tak! To był piękny dzień, „dzień, który dał nam Pan”.

 

Ostatnim akcentem jubileuszu było otwarcie w strażnicy OSP w Dzięgielowie wystawy „Reformatorzy”, przygotowanej przez wydawnictwo „Augustana” z okazji 500 lat Reformacji. Wystawa została poszerzona o plansze z historią Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” przygotowanych przez ks. Emila Gajdacza oraz informacjami o działalności na terenie naszej miejscowości Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus” i Centrum Misji i Ewangelizacji Koscioła Ewangelicko – Augsburskiego w RP.

 

Z okazji jubileuszu parafii - parafia przygotowała i wydała publikację zawierającą zdjęcia z różnych spotkań, nabożeństw, wydarzeń parafialnych na przestrzeni minionej dekaty  pt „10 lat parafii”.

 

Stanisława Ruczko

Foto. Ks. Emil Gjadacz i Diakon Helena Gajdacz oraz Krzysztof Rakowski