english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

12 kilometrów od Auschwitz

Bodo Uibel w Polsce

29.10.2014

Bodo Uibel, syn ostatniego przedwojennego pastora ewangelickiego z Anhalt, dzisiejszego Hołdunowa, odwiedził w połowie października Polskę i zaprezentował swoje książki. 


12 kilometrów od Auschwitz

Pierwsze spotkanie w ramach wizyty zorganizowano w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach, a drugie w budynku parafii ewangelickiej w Katowicach. Podczas swoich wystąpień Bodo Uibel zaprezentował trudny temat 12 kilometrów od Auschwitz. Taka odległość dzieliła Hołdunów, kiedyś Anhalt, od obozów koncentracyjnych prowadzonych przez nazistów.  

 

- Anhalt to miejsce moich narodzin, Hołdunów to wasz dom. W tych dwóch nazwach określających w rzeczywistości jedno i to samo miejsce, kryje się wasza i moja historia - powiedział na początku wystąpienia Bodo Uibel, który w trakcie swojego życia służył także jako pastor we wschodnich Niemczech, a później był pracownikiem ministerstwa kultury w zachodniej części kraju.  

 

Bodo Uibel jest autorem trylogii „I zapytaj swoich przodków”, która powstała na kanwie historii rodziny autora. Trzecia część serii ma być wydana jeszcze w tym roku. Książki próbują opowiedzieć skomplikowane dzieje rodziny, której członkowie żyli na ziemiach położonych w trzech różnych zaborach.  

 

Pastor Gustaw Uibel przybył do Hołdunowa/Anhalt na początku lat 30-tych i służył w tym rejonie w ciężkich czasach wojennych, gdy z wieży kościoła w Hołdunowie widać było pociągi transportujące więźniów do Auschwitz, a w powietrzu wyczuwalny był zapach palonych ciał.  

 

Bodo urodził się w trakcie trwania II wojny światowej. Po wielu latach postanowił odtworzyć historię rodziny, także tę z najtrudniejszego okresu. Owocem pracy są fragmenty książki mówiące o tym, jak ojciec autora sprzeciwiał się reżimowi nazistowskiemu. Uibel opisuje mechanizm poznawania prawdy o zagładzie odbywającej się nieopodal Hołdunowa, okrucieństwo nazistów, strach i próby wyrażania sprzeciwu wobec ideologii Adolfa Hitlera.  

 

Punktem kulminacyjnym obu wykładów zaprezentowanych w Hołdunowie i Katowicach jest opowieść o kazaniu wygłoszonym przez pastora Uibela w Boże Narodzenie 1943 r. Gustaw Uibel, który w trylogii występuje jako Gustaw Mewes próbował zmierzyć się w trakcie nabożeństwa z niszczycielską i błędną ideologią nazistów.  

 

- Posłuchajcie! – zawołał pastor – dziecko z narodu izraelskiego przyniosło światu zbawienie, także nam - Aryjczykom! A jednak przez tak wielu Niemców zostało ono podeptane. Przynieśli oni światu nieszczęście. Nasze uszy słyszą to nieszczęście, nasze oczy a nawet nasze nosy mogą je poczuć. Nikt nie powinien mieć w tym przypadku wątpliwości: ten kto zaprzecza Bożej świętości, ten nieuchronnie wchodzi w pakt z diabłem i realizuje jego dzieło. A dzieło diabła zwie się śmierć! Nasz Zbawiciel pragnie jednak dla nas życia tutaj i w wieczności. To temu prawdziwemu zbawicielowi powinniśmy wołać heil, co po polsku znaczy niech żyje – nie komu innemu - czytamy we fragmencie powieści Bodo Uibela.  

 

Po tym nabożeństwie Gustawowi Uibelowi grożono śmiercią, zsyłką do obozu w Auschwitz. Członkowie partii nazistowskiej szukali sposobności do pozbycia się niewygodnego pastora.  

 

- Przewodniczący lokalnej grupy NSDAP próbował  przekonać superintendenta z Katowic, żeby przeniósł mojego ojca z Anhalt w inne miejsce. Jeśliby tak nie zrobił, przewodniczący zamierzał przekazać wszystkie informacje o zdarzeniu Gestapo. Sytuacja stała się na tyle poważna, że mój ojciec - aby  uratować się przed szubienicą - musiał wnieść  przeciwko temu doniesieniu zażalenie do sądu w Katowicach. Postępowanie nie zostało jednak zakończone przed styczniem 1945 r., kiedy moja rodzina musiała uciekać z Anhalt - mówił podczas wykładów Bodo Uibel.  

 

Autor „I zapytaj swoich przodków” przybył do Polski ze swoim wydawcą oraz przyjaciółmi. Oprócz wykładów grupa udała się także na teren dawnych obozów koncentracyjnych, by oddać hołd tym, którzy stracili w nich życie.