english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

200 lat temu urodził się Soren Kierkegaard

Konferencja o aktualności wielkiego myśliciela

21.03.2013

Ogólnopolska Konferencja "Aktualność Sørena Kierkegaarda w filozofii, teologii i literaturze w 200-setną rocznicę urodzin myśliciela", Gdańsk i Sopot, 15-16 marca 2013 roku.


200 lat temu urodził się Soren Kierkegaard

W bieżącym roku obchodzimy dwusetną rocznicę urodzin wybitnego duńskiego filozofa i teologa Sørena Kierkegaarda, naszego współwyznawcy. Z tej okazji odbyła się konferencja, która okazała się znakomitą inauguracją obchodów rocznicy urodzin Kierkegaarda w Polsce.

 

Organizatorami tego niezwykle interesującego i cennego wydarzenia naukowego, i – co znamienne – popularnonaukowego, były trójmiejskie uczelnie (Uniwersytet Gdański i Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie) oraz stowarzyszenia naukowe (Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne i Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Gdańsku). Kierownictwo naukowe Konferencji sprawował prof. dr hab. Karol Toeplitz, a jednym z honorowych patronów był ks. dr hab. Marcin Hintz prof. ChAT, biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Obaj nasi współwyznawcy wygłosili również referaty i prowadzili części debaty. Dzięki temu religijna refleksja Kierkegaarda bodajże po raz pierwszy zaistniała we właściwym – protestanckim kontekście teologicznym.

 
W przeddzień otwarcia konferencji odbyło się w Oliwie (w Filii nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej) spotkanie zatytułowane "Czytanie Kierkegaarda", które prowadził prof. Karol Toeplitz. Fragmenty pism duńskiego myśliciela czytali Iwona Borawska – dziennikarka Radia Gdańsk, Tadeusz Dąbrowski – poeta, Borys Kossakowski – poeta i dziennikarz, Jakobe Mansztajn – poeta, Marzena Nieczuja-Urbańska – aktorka Teatru Wybrzeże oraz gościnnie dr Jacek A. Prokopski. Było to znakomite preludium, wprowadzające w klimat pism Kierkegaarda. Wybrane fragmenty zwróciły uwagę zwłaszcza na jego błyskotliwy styl literacki i refleksyjną ironię.

 

Również charakter popularyzatorski miała debata otwierająca Konferencję – Søren Kierkegaard - życie i dzieło. Odbyła się ona w Sopocie, w wypełnionej po brzegi sali Dworku Sierakowskich. Dyskusja kierkegaardologów, którą prowadził ks. bp Marcin Hintz, ujawniła jak różne mogą być spojrzenia na osobowość Duńczyka. W debacie wzięli udział: prof. dr hab. Karol Toeplitz, dr Jacek A, Prokopski, dr hab. Antoni Szwed oraz prof. dr hab. Edward Kasperski.

 

Program stricte naukowej części Konferencji, która odbyła się 16 marca na Uniwersytecie Gdańskim, składał się z trzech części, podczas których wygłoszono następujące referaty:
• prof. dr hab. Tadeusz Gadacz (UP w Krakowie, Collegium Civitas) - Søren Kierkegaard – prekursor filozofii dialogu?
• prof. dr hab. Karol Toeplitz (ESW w Sopocie) – Oksymoron jako metoda poznania i postępowania w myśli Sørena Aabye Kierkegaarda.
• prof. dr hab Edward Kasperski (UW) – Apofatyzm Kierkegaarda. Tradycje, innowacje oraz implikacje teologiczne, filozoficzne i literackie.
• dr hab. Antoni Szwed (UP w Krakowie) – Na czym polegają meta-poziomowe konstrukcje w filozofii Sørena Kierkegaarda.
• prof. UG dr hab. Hieronim Chojnacki (UG) – Otchłanie wolności i zła. Uwagi literaturoznawcy o dynamicznym antynihilizmie Sørena Kierkegaarda
• ks. bp. prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz (ChAT) – Wiara jako sposób egzystencji – myśl religijna Sørena Aabye Kierkegaarda.
• dr Jacek Aleksander Prokopski (PWr) – Kierkegaardowska krytyka Hegla. Wiara kontra system.
• prog. UG dr hab. Wojciech Żełaniec (UG) – Istota różnicy między pseudonimową i ortonimową twórczością Kierkegaarda.

 

Referaty konferencyjne wzbudziły żywą, chwilami bardzo emocjonalną dyskusję, która dowiodła, jak wiele inspiracji znajduje współczesna teologia i humanistyka w myśli duńskiego filozofa wiary. Wystąpienia najwybitniejszych polskich kierkegaardologów, jak również głosy z sali, będą dostępne w formie dźwiękowej, a informacja na ten temat zostanie podana na stronie internetowej Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego (www.ptft.pl). Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej.

 
Raz jeszcze warto podkreślić znaczenie tej Konferencji – zarówno jej walor akademicki, jak i popularyzatorski. W spotkaniach i obradach uczestniczyło wielu członków trójmiejskiej parafii.
 

Maria Drapella