english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

2014 - Rok Katechizmu

Będziemy szukać, przybliżać i rozmawiać, czyli co w 2014 roku

28.12.2013

Hasło biblijne roku 2014 brzmi: „Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich” (Ps 73,28).


2014 - Rok Katechizmu

Rozpoczyna się ono o d spójnika „lecz”, co wskazuje na to, że autor Psalmu prezentuje alternatywną postawę do tej, którą przyjmują inni. Psalmista upatruje szczęścia w bliskiej relacji z Bogiem. Z kontekstu Psalmu wynika, że nie chodzi tu o naiwne myślenie, że wierzącym (szczególnie „prawdziwie wierzącym”) zawsze się powodzi, a niewierzący ponoszą klęski w codziennym życiu. Wręcz przeciwnie, autor żali się, że bezbożnym powodzi się lepiej niż jemu, a on sam musi borykać się z trudnościami życia. Inni szczęścia upatrywać mogą w wielu rzeczach (sukcesie, majątku, powodzeniu, bezproblemowym życiu), lecz dla autora szczęściem jest sama bliska relacja z Bogiem. Relacja ta jest źródłem nadziei w życiu. To szczęście, którego doświadcza się w relacji z Bogiem, niezależnie od ludzkiego patrzenia na nie, domaga się ujawniania, nie może być ukrywane.

 

Rok 2014 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce to rok katechizmu. Synod Kościoła już drugi rok poświęcił tematyce związanej z Reformacją, by przygotować Kościół do obchodów jubileuszu 500-lecia Reformacji.

 

Katechizm w Kościele ewangelickim kojarzy się przede wszystkim z Małym i Dużym Katechizmem Marcina Lutra, które napisał, by przybliżyć ewangelikom naukę Pisma Świętego. Katechizm ewangelicki jest swego rodzaju podręcznikiem prezentującym prawdy biblijne, tak aby były zrozumiałe w danym czasie i miejscu, gdyż Biblia wymaga wykładu (interpretacji) i przekładu na język każdej epoki. Dzisiaj w Kościołach ewangelickich (np. w Niemczech) tworzone są współczesne katechizmy.

 

Dlatego w roku 2014:

• Będziemy szukać odpowiedzi na pytanie: jakie tematy powinny znaleźć się we

współczesnym katechizmie;

• Będziemy przybliżać XVI-wieczne „podstawy katechizmowe” w sposób zrozumiały dla

człowieka XXI wieku;

• Łącząc rok katechizmu i hasło biblijne, będziemy rozmawiać o tym, jak można

odpowiedzieć współczesnemu człowiekowi na pytania o szczęście.

 

 

Ks. Grzegorz Giemza, dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji