english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

20-lecie Diakonii Polskiej

Z miłości do ludzi. Diakonia Polska od ponad 20 lat

27.10.2019

W tym roku obchodzimy 20-lecie działalności statutowej Diakonii Polskiej. Z tej okazji w Warszawie odbyły się jubileuszowe nabożeństwo i konferencja, podczas których był czas na refleksję nad działalnością diakonijną, jej znaczeniem, osiągnięciami i wyzwaniami stojącymi przed nią współcześnie.


20-lecie Diakonii Polskiej

 

Obchody 20-lecia statutowej działalności Diakonii Polskiej miały miejsce 26 października w Centrum Luterańskim w Warszawie. Rozpoczęły się nabożeństwem, podczas którego kazanie wygłosił prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz. – Szczególnym rodzajem miłości Boga i człowieka jest diakonia, ewangelicka posługa miłości. I nie jest ona swego rodzaju opieką społeczną, którą można by powierzyć komuś innemu, ale należy ona przecież do natury Kościoła i jest niezbywalnym wyrazem jego istoty – mówił kaznodzieja.
 

Uroczystość po nabożeństwie otworzyli przedstawiciele Diakonii Polskiej – jej dyrektor Wanda Falk i prezes bp Ryszard Bogusz. Zwrócili uwagę, że przed Diakonią i innymi organizacjami charytatywnymi stoją dzisiaj wyzwania, o których 20 lat temu jeszcze nie myślano, m.in. migracje zarobkowe, kryzys uchodźczy, braki w personelu medycznym i opiekuńczym, starzejące się społeczeństwo, kwestie ochrony klimatu i troski o stworzenie. – W ciągu ostatnich 20 lat wiele osiągnęliśmy i jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania. Świadomi tego, jak wiele możemy zdziałać wspólnie, w siostrzanym i braterskim duchu cały czas pozostajemy otwarci na nowe relacje. Cieszymy się ze wszystkich istniejących i nowo powstających kontaktów i partnerskiej współpracy, wspólnie zrealizowanych projektów – mówili przedstawiciele Diakonii Polskiej.


Po ich wystąpieniu reprezentanci różnych instytucji z kraju i zagranicy przekazali Diakonii Polskiej swoje pozdrowienia, m.in. bp Jerzy Samiec (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce), Heather Roy (sekretarz generalna Eurodiaconii), ks. Ulrich Lilie (prezydent Diakonii Niemieckiej), ks. Krzysztof Sroka (zastępca dyrektora Caritas Polska), ks. Doroteusz Sawicki (dyrektor prawosławnego Eleos) i wielu innych przedstawicieli organizacji partnerskich Diakonii Polskiej z kraju i zagranicy.

Wykład główny podczas uroczystości wygłosił ks. prof. René Krüger z Buenos Aires, biblista i historyk, wykładowca akademicki oraz duchowny Kościoła Ewangelickiego nad La Platą. Temat jego wystąpienia brzmiał: „Integracja społeczna marginalizowanych w świetle Łk 14,12–14. Diakonia jako świadectwo naśladowania Chrystusa”. – Włączenie [inkluzja, integracja społeczna – przyp. red.] ubogich i osób z niepełnosprawnością jest nie tylko prawem człowieka, jak zapisano w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z 2008 r. Diakonia włączania nie oznacza, że silni i bogaci ofiarują trochę jałmużny na rzecz ubogich i osób z niepełnosprawnością. Nie oznacza również tego, że osoby z niepełnosprawnością muszą dostosować się do otoczenia dla silnych i zdrowych. To otoczenie musi być tak zaplanowane i zorganizowane, aby wszyscy na równych zasadach mogli żyć, mieć nadzieję, pracować i odpoczywać. Celem jest zmniejszenie różnic między tymi na górze a tymi na dole i budowa wspólnoty w Jezusie Chrystusie – powiedział.


Prezes Diakonii Polskiej w latach 2000–2005 bp Jan Szarek mówił o reaktywowaniu diakonii w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce oraz znaczeniu i rozwoju służby na rzecz bliźniego. – Diakonia swoje duchowe założenia ma zakorzenione w działaniu Boga i naśladowaniu Chrystusa. Diakonia zawsze powinna też inspirować skostniałe struktury Kościoła po to, aby je przemieniać na żywe instrumenty służby – przekonywał.


Natomiast były prezydent Diakonii Niemieckiej i doradca Diakonii Polskiej w latach 2011–2018 ks. Klaus-Dieter Kottnik wygłosił referat na temat „Diakonia nie zna granic. Doświadczenia i perspektywy współpracy transgranicznej”. Opowiadał o swoich doświadczeniach ze współpracy z polskimi partnerami. – Wymiana doświadczeń, wspólne projekty, doradztwo osób odpowiedzialnych w ministerstwach, a także hojne wsparcie finansowe – to wszystko jest możliwe poprzez przyjazną współpracę pojednania. Diakonia Polska wykonała w tym zakresie ogromną pracę i jestem wdzięczny, że mogłem trochę przy tym pomóc – powiedział.


W ramach konferencji odbył się również dyskusja panelowa na temat współczesnych wyzwań w pracy diakonijnej w kontekście zadań organizacji. Wzięli w niej udział: przełożona Ewangelickiego Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie s. Ewa Cieślar, wspomniani już ks. Ulrich Lilie, Heather Roy i bp Jerzy Samiec, a także dyrektor Diakonii Diecezji Wrocławskiej ks. Robert Sitarek.

Na koniec swoje podziękowania przekazali pracownicy Diakonii Polskiej.


 

Działalność diakonijna w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce została reaktywowana w 1993 r. Osobowość prawną Diakonia Polska uzyskała 10 lutego 1999 r. Od 2003 r. jest członkiem Eurodiaconii, zaś od 2006 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.
 

Diakonia Polska prowadzi szereg działań na rzecz pomocy osobom potrzebującym: dzieciom, młodzieży, rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, seniorom, osobom chorym i z niepełnosprawnością, ludziom w sytuacji katastrof i klęsk żywiołowych i in. Wspiera też parafialną i diecezjalną działalność diakonijną. Organizuje konsultacje i konferencje w zakresie problematyki diakonijnej. Koordynuje projekty wolontariatu międzynarodowego, przyjmując zagranicznych wolontariuszy w Polsce i wysyłając polskich za granicę. Bierze udział w ekumenicznych akcjach charytatywnych. Aktywnie współpracuje z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz wieloma organizacjami diakonijnymi i charytatywnymi w Polsce i za granicą.

źródło: diakonia.org.pl
więcej zdjęć na stronie Diakonii Polskiej