english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

220 lat parafii w Kaliszu

Kaliszanie świętowali jubileusz

27.09.2015

Ewangelicy w Kaliszu świętowali 220. rocznicę powołania swojej parafii. Na uroczystościach obecny był zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec. Z parafii kaliskiej pochodzi wielu duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.


220 lat parafii w Kaliszu

Uroczyste nabożeństwo odbyło się w niedzielę 27 września 2015 roku. Wzięli w nim udział m.in. zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej bp prof. Marcin Hintz, goście ekumeniczni, przedstawiciele władz samorządowych oraz wierni parafii. Gościem specjalnym święta parafialnego był ewangelicki chór mieszany z Goleszowa na Śląsku Cieszyńskim.  

W okresie przedwojennym parafia prowadziła niezwykle bogatą działalności charytatywną i kulturalną oraz kładła szczególny nacisk na rozwój życia duchowego. Parafianie powołali do życia Kaliskie Ewangelickie Towarzystwo Śpiewacze oraz Społeczność Chrześcijańską. Prowadzono szkołę powszechną i Dom Opieki.

Ewangelickie wychowanie w parafii i rodzicielskim domu, zaowocowało również tym, że Kalisza i okolic pochodzi wiele postaci mających wpływ na duchowość i rozwój Kościoła: ks. senior Jan Walter, ks. Karol Bauman, ks. Mariusz Werner, ks. Alfred Neumann, bp Paweł Anweiler, ks. dr Roman Pracki i ks. Wojciech Pracki. Do tej grupy należą również Aldona Karska, wieloletnia Kurator Diecezji Warszawskiej i Wanda Falk, dyrektor Diakonii Polskiej.

Obecnie duszpasterzem parafii jest ks. Michał Kuhn.

Historia parafii:

Parafia ewangelicka w Kaliszu została erygowana 3 września 1795 roku. Utworzeniu nowej jednostki administracyjnej Kościoła towarzyszyło przeniesienie z Piotrkowa do Kalisza Okręgowego Konsystorza, podległego nadzorowi Generalnego Konsystorza w Poznaniu. Na wniosek kolegium kościelnego i przy poparciu rządu pruskiego, w roku 1797 papież Pius VI przekazał parafii opuszczony przez jezuitów w 1773 r. kościół.

W roku 1807 Kalisz został włączony w skład Księstwa Warszawskiego, a następnie Królestwa Kongresowego w związku z czym parafia przeszła pod opiekę Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie.

W 1902 roku wikariuszem w Kaliszu został ks. Edward Wende. Młody duchowny wprowadził wieczorne nabożeństwa pasyjne oraz zwiększył liczbę nabożeństw odprawianych w języku polskim.

W 1907 r. utworzono Społeczność Chrześcijańską, której założycielami byli miejscowi fabrykanci. Z czasem Kaliska Społeczność Chrześcijańska rozwinęła się do tego stopnia, że w 1931 r. wybudowano Dom Spotkań. 

W okresie I wojny światowej, w której to Kalisz został w dużym stopniu zniszczony, w ocalałym domu parafialnym i innych ewangelickich domach zaczęła spotykać się młodzież, dając początek Towarzystwu Młodzieży Ewangelickiej. W 1922 roku Towarzystwo to otrzymało urzędowo zatwierdzony status, w tym samym okresie swój statut uzyskało Ewangelickie Towarzystwo Śpiewacze, zmieniając jednocześnie nazwę na Kaliskie Ewangelickie Towarzystwo Śpiewacze.

Dzięki pomocy finansowej fabrykanta Teodora Mullera, Kaliskie Towarzystwo Śpiewacze wybudowało w 1938 roku, swoją siedzibę, którą poświęcono przed wybuchem wojny.

II wojna światowa zadała kaliskiej parafii potężne ciosy. Wielu parafian zginęło na frontach, w Katyniu i obozach zagłady.  Przejęto kościół i majątek parafialny. 

Po tym czasie, dzięki staraniom ks. Edwarda Wendego, odzyskano Dom Starców, w którym odbywały się nabożeństwa, a także dom parafialny.

W 1949 roku na skutek działania Rady Parafialnej poświęcono kaplicę w dawnym domu Społeczności Chrześcijańskiej. Obiekt wydzierżawiono od miasta a poświęcenia kaplicy dokonał bp Jan Szeruda. Do dnia dzisiejszego jest ona centrum życia duchowego parafii.

W latach 1951-1977 proboszczem kaliskiej parafii był ks. Jerzy Sachs, który obsługiwał parafie i stacje kaznodziejskie w Turku, Ostrowie Wielkopolskim, Sobiesękach, Starej i Nowej Kaźmierce, Prażuchach i Koźminku.

Do roku 2010 funkcje administracyjne i duszpasterskie w parafii pełnili następujący duchowni: ks. senior Edward Dietz, ks. senior Tadeusz Raszyk, ks. konsenior Andrzej Mendrok, ks. Paweł Anweiler, ks. Lech Macieszczak,  ks. Marek Izdebski, ks. Marian Niemiec, ks. Erwin Jurczok, ks. Andrzej Banert i ks. Krzysztof Rej.

za: bik.luteranie.pl