english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

30 lat kościoła w Lędzinach Hołdunowie

Jubileusz nowego kościoła ewangelickiego Św. Trójcy

10.10.2016

W niedzielę, 9 października br. parafia w Lędzinach Hołdunowie koło Katowic obchodziła 30. rocznicę nowego kościoła Św. Trójcy. Poświęcenie tej świątyni miało miejsce 12 października 1986 roku.


30 lat kościoła w Lędzinach Hołdunowie

Przed nabożeństwem odbył się koncert - poranek pieśni chóralnej w wykonaniu dwóch chórów - Chóru "Nadzieja", działającego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Drogomyślu na Śląsku Cieszyńskim (dyrygent Monika Czaja-Schier) oraz Chóru Jubilate Deo z Mysłowic (dyr. Joanna Bliwert-Hoderny). Śpiewają w nim również parafianie z Hołdunowa. Koncert chórów wsparł Powiat Bieruńsko-Lędziński, a prowadził go ks. Robert Augustyn. Oba chóry śpiewały również w czasie nabożeństwa.

 

Z okazji 30-lecia kościoła oraz zbliżającego się jubileuszu 500 lat Reformacji w kościele na balustradzie empory został wykonany fresk, upamiętniające dzieje parafii oraz podstawowe zasady wiary Kościoła ewangelickiego. Jego autorem jest ks. Karol Macura, proboszcz parafii z Drogomyśla, a zarazem ceniony artysta malarz.

 

W uroczystości udział wziął zwierzchnik Kościoła luterańskiego w Polsce bp Jerzy Samiec, bp Marian Niemiec z Katowic oraz ks. Karol Bauman, emerytowany proboszcz parafii i budowniczy tej świątyni. W liturgii uczestniczyli księża, ktorzy byli wcześniej wikariuszami m.in. hodłunowskiej parafii - ks. Michał Walukiewicz (obecnie proboszcz w Toruniu), ks. Mirosław Czyż (proboszcz w Pszczynie) i ks. Łukasz Ostruszka (Wisła). Obecni byli też księża rzymskokatoliccy - ks. kanonik Józef Przybyła z sąsiedniej parafii Chrystusa Króla i ks. Piotr Brząkalik z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Katowicach Burowcu.

 

Władze samorządowe były reprezentowane przez starostę bieruńko-lędzińskiego Bernarda Bednorza, burmistrz Lędzin Krystynę Wróbel, przewodniczącą Rady Miasta Lędziny Elżbietę Ostrowską i wiceprzewodniczącego Zdzisława Rudola oraz burmistrz Imielina Jana Chwiędacza. Obecna była też Joanna Figura, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury oraz prof. dr hab. arch. Adam Lisik, architekt i projektant kościoła Św. Trójcy. 

 

Nabożeństwo prowadził ks. Adam Malina, proboszcz parafii. W liturgii sakramentu Wieczerzy Pańskiej brał udział bp Jerzy Samiec i bp Marian Niemiec. Kazanie wygłosił bp J. Samiec, a oparł je na słowach hasła niedzieli z księgi proroka Micheasza 6,8: "Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem". 

 

Pod koniec nabożeństwa proboszcz parafii podziękował za obecność w uroczystościach jubileuszowych. Szczególne słowa podziękowania skierował do wszystkich członków dawnego Komitetu Budowy Kościoła w Hołdunowie. Podziękował też władzom powiatu i miasta za wsparcie uroczystości jubileuszu parafii. Przypomniał również o owocnych kontaktach z Kołem Historyczno-Regionalnym Ziemi Lędzińskiej i Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków z Kóz koło Bielska-Białej, które w 1770 roku opuścili tamtejsi ewangelicy i osiedlili się na ziemi księcia pszczyńskiego, tworząc nową miejscowość i parafię - Hołdunów (niem. Anhalt).  

 

Pozdrowienia przekazał ks. Józef Przybyła, ktory wspomniał czasy budowy kościoła ewangelickiego oraz kościoła katolickiego, którego był długoletnim proboszczem. Słowa gratulacji dla parafii skierował starosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego, burmistrz i cała delegacja miasta Lędziny, ks. Michał Walukiewicz oraz bp Marian Niemiec, który podziękował parafii za twórczą obecność, inicjatywy i wydarzenia roku jubileuszowego , takie jak na przykład zjazd chórów Diecezji Katowickiej czy wykonany na jubileusz fresk w kościele.   


Po nabożeństwie wszyscy mieli jeszcze możliwość skorzystania z kawy i ciastka, a także przeprowadzenia wielu ciekawych rozmów z uczestnikami uroczystości.

 

zdjęcia: Hanna Baron, Mirosław Leszczyk, Marian Ryglewicz