english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

360-lecie Kościoła Pokoju w Jaworze

Jubileusz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworze

16.09.2015

Biciem dzwonów w sobotę 12. września rozpoczęły się obchody 360. lecia Kościoła Pokoju w Jaworze i 300. lecia kaplicy chrztów. 


360-lecie Kościoła Pokoju w Jaworze

Uroczystość wypełniona była wieloma wzruszającymi momentami. Proboszcz Parafii, ks. Tomasz Stawiak wraz z burmistrzem przywitali zebranych: Biskupa Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. Waldemara Pytla, Biskupa Seniora ks. Ryszarda Bogusza z Wrocławia, Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu Elisabeth Wolbers, Konsula Honorowego Szwecji we Wrocławiu Małgorzaty Ryniak, Konsula Generalnego RP na Ukrainie Krzysztofa Świderka, dr Hansa Casparego Przedstawiciela Republiki Federalnej Niemiec w Komitecie Światowego Dziedzictwa UNESCO, Prezesa Hali Stulecia Andrzeja Baworowskiego, władze województwa, powiatu, samorządowców, Honorowych Obywateli Miasta Jawora, Parafian Kościoła Pokoju i pozostałych gości.
 
Po przemówieniach zebrani wysłuchali wystąpień przygotowanych przez Annę Grynszpan,  Arkadiusza Mułłę oraz Krzysztofa Owsianego dotyczące architektury oraz elementów wystroju kościoła, po czym udali się do Teatru Miejskiego, w którym czekała już jaworska młodzież ze spektaklem pt. Jak budowano Kościół Pokoju”. Spektakl wyreżyserowała Danuta Brdak. Była to prawdziwa „historia w pigułce”, 360 lat opowiedziane w pół godziny. Spektakl zachwycił widzów, nawet ci, którzy nie rozumieją języka polskiego, opowiadali po przedstawieniu, że doskonale zrozumieli przekaz młodych aktorów.
 
Po występie swoją prezentację „Kościół Pokoju w świetlne nowych badań”, przedstawił dr Ulrich Schaaf z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po wykładzie słuchacze zadawali doktorowi pytania dotyczące budowy, konstrukcji, ale też dziejów kościoła.
 
Na zakończenie tej części obchodów, w Teatrze Miejskim, korowód złożony z aktorów poprowadził gości do Muzeum Regionalnego w Jaworze.
 
Koncert finałowy 21. edycji Jaworskich Koncertów Pokoju już za nami. Zespół Pieśni i Tańca Śląsk zaprezentował się w programie przygotowanym z okazji 500-lecia Reformacji - „Solus Christus”. 
Występ rozpoczęły hymny „Gaude Mater” oraz „Warownym grodem”. Nie mogło zabraknąć też takich pieśni jak: „Toruj Jezu sam”, „Ojcowski dom”, „Wierzyć mnie Panie ucz”, czy „Za rękę weź mnie Panie”, śpiewanych w kościołach ewangelickich podczas nabożeństw.
 
Sobotni koncert w Kościele Pokoju był doskonałą okazją, by ów wyjątkowy program zaprezentować po raz pierwszy mieszkańcom Jawora i okolic, choć nie zabrakło też gości z daleka.
 
Występ artystów cieszył się ogromnym zainteresowaniem, Kościół Pokoju wypełniło ponad 1200 osób.  Słuchacze podkreślali po koncercie, że była to prawdziwa duchowa uczta.
 
Niedzielnym nabożeństwem kończyły się dwudniowe uroczystości. Podczas nabożeństwa kazanie wygłosił Biskup Kościoła Jerzy Samiec. W swoim kazaniu zwierzchnik Kościoła ewangelickiego w Polsce powiedział zebranym członkom jaworskiej parafii: Przed Wami wiele ważnych zadań. Nie mam na myśli tylko tego wielkiego dzieła renowacji tej pięknej świątyni. Myślę także o rozwoju Waszej parafii. Wszak do głoszenia Ewangelii miłości jesteśmy powołani. Wszak jesteśmy powołani do tego aby ludziom, którzy często żyją bez nadziei mówić o tym, że Bóg ich kocha i troszczy się o nich tak jak troszczy się o ptaki i kwiaty. Od nas oczekuje, że będziemy świadomie do Niego przychodzili w naszych modlitwach, ale także wprowadzali zasady Ewangelii w życie.
 
Wyjątkową chwilą było poświęcenie przez Biskupa Kościoła ołtarza w kaplicy chrztów. pełniącej funkcję kaplicy  zimowej. Ufundowany przed 300 laty ołtarz nigdy nie został dokończony. Miejsce na obraz było puste. Z różnych przyczyn napisano tylko, co powinno się w nim znaleźć: Biblijny cytat: Mk 10, 13- 16 Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie… Z inicjatywy Rady Parafialnej postanowiono dokończyć zamysł sprzed 300 lat i zamówić stosowne dzieło. Obraz ufundowała i wykonała jaworska artystka Iwona Lopko, która odbierając podziękowania powiedziała: Zamysłem moim było przedstawienie Jezusa Chrystusa szczęśliwego wśród dzieci, czekającego z nadzieją na pokolenia tych, którzy pragną powierzyć życie nowonarodzonych Bogu i włączyć ich do wspólnoty Kościoła.
 
Po końcowym błogosławieństwie, życzenia przekazał Biskup Ordynariusz Diecezji Legnickiej Kościoła Rzymskokatolickiego Zbigniew Kiernikowski. Poseł Elżbieta Witek odczytała list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczpospolitej, w którym m.in. czytamy: Do budowania świata opartego na poszanowaniu dla różnorodności i godności każdego człowieka potrzeba dialogu i otwartości wobec innych. Wierzę, że Kościół Pokoju w Jaworze pozostanie jeszcze przez wiele stuleci symbolem tych chrześcijańskich i humanistycznych cnót.
 
Tekst: M. Stawiak
Zdjęcia: Zbigniew Gol