english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

4. sesja XIV Synodu Kościoła

Obrady rozpoczynają się w piątek w Łodzi

12.10.2018

Rada Synodalna zwołuje 4. nadzwyczajną sesję XIV Synodu Kościoła, która odbędzie się w dniach 12-14 października 2018 r. w Łodzi.


4. sesja XIV Synodu Kościoła

Obrady będą odbywać się na terenie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Rozpoczną się nabożeństwem o godz. 16.00, podczas którego kazanie wygłosi dk. Halina Radacz.

W niedzielę, obrady zostaną przeniesione na teren łódzkiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, a nabożeństwo synodalne odbędzie się w kościele św. Mateusza. Podczas nabożeństwa zostanie wręczona Nagroda Kościoła im. królewny Anny Wazówny, którą otrzyma Komisja ds. polskich Kościoła Protestanckiego w Holandii. Kazanie wygłosi ks. Catrien van Opstal z Holandii.

W ostatnim dniu obrad synodałowie wysłuchają także wykładu abpa Grzegorza Rysia pt. „Ewangelizacja i ekumenizm”.  

Planowany przebieg obrad

piątek, 12 października 2018 r.

16.00 nabożeństwo na rozpoczęcie Synodu
 
18.00 – początek obrad

Otwarcie Sesji, ślubowanie nowych członków Synodu Kościoła
Wybór sekretarzy, komisji skrutacyjnej, komisji uchwał i wniosków
Przyjęcie porządku obrad 4. sesji XIV Synodu Kościoła
Przyjęcie protokołu z 3. sesji XIV Synodu
Sprawozdanie Rady Synodalnej
Sprawozdanie Biskupa Kościoła
Sprawozdanie merytoryczne Konsystorza
Przedstawienie projektu budżetu na 2019 rok
Praca nad wnioskami z poprzedniej sesji oraz wnioskiami nadesłanymi na sesję – cz.1
 
Modlitwa na zakończenie dnia
 
sobota, 13 października 2018 r.
 
7.30 - 8.15    śniadanie
8.30 - 9.00    modlitwa poranna
9.00 – 11.00 obrady      
 
Mediacja w Kościele 
Propozycje zasad mediacji w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce
 
ok. 11.00 przerwa kawowa
 
Praca nad wnioskiami cz. 2

Przerwa obiadowa 14.30 – 15.30
 
Praca nad wnioskami cz. 3
 
ok. 18.00     przerwa kawowa
 
Spotkania Komisji synodalnych
Praca nad wnioskami cz. 4
 
Modlitwa wieczorna
 
20.30 kolacja 
 
niedziela, 14 października 2018
 
7.45 - 8.30    śniadanie
 
10.00 - 11.30 Nabożeństwo w kościele św. Mateusza w Łodzi
Wręczenie Nagrody Kościoła im. królewny Anny Wazówny
 
ok. 11.30 przerwa kawowa
 
12.00 – Część sesyjna 
 
Wykład abp Grzegorza Rysia: Ewangelizacja i ekumenizm  
Dyskusja
Wolne wnioski
Zakończenie 4. sesji XIV Synodu
 
od 14.00  
obiad