english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

50 lat Memorandum wschodniego

Zaproszenie na konferencję do Warszawy

12.03.2015

50 lat temu, Kościół Ewangelicki w Niemczech opublikował Memorandum: ”Położenie wypędzonych i stosunek narodu niemieckiego do wschodnich sąsiadów. Ewangelickie memorandum”, które znane jest pod nazwą „Memorandum wschodnie”.


50 lat Memorandum wschodniego

W związku z tym wydarzeniem zapraszamy na Konferencję „Na drodze pojednania. Upamiętnienie Memorandum Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (Ostdenkschrift) z 1965 roku”, która będzie miała miejsce w Centrum Luterańskim w Warszawie, w dniu 12 marca 2015 roku.

Memorandum miało na celu promowanie nowego myślenia o sytuacji wypędzonych i ich integracji w jeszcze młodym społeczeństwie Republiki Federalnej Niemiec oraz tworzenie atmosfery nowego początku i nowych kroków do pojednania. Memorandum torowało drogę do nowego początku w stosunkach polsko-niemieckich.

Od samego początku wywoływało intensywne, częściowo bardzo emocjonalne reakcje w społeczeństwie zachodnioniemieckim. Otworzyło nową drogę niemieckiej polityce w stosunku do jej wschodnich sąsiadów oraz zachęciło wiele osób, zwłaszcza w Kościołach ale i poza nim, by pójść drogą pojednania i porozumienia.

Memorandum torowało drogę do nowego początku w stosunkach polsko-niemieckich i przykładem politycznej służby Kościoła w jej ewangelickim rozumieniu.

Układ Polsko-Niemiecki z 1970, złożenie hołdu przez kanclerza Willy Brandta w Warszawie, powstanie Solidarności, polsko-niemiecka solidarność w czasie trwania stanu wojennego, otwarcie granic, upadek muru berlińskiego i wreszcie wstąpienie Polski do Unii Europejskiej – wszystkie te wydarzenia prowadziły do tego, na co Autorzy Memorandum wprawdzie mieli nadzieje, czego jednak nie mogli przewidzieć: do stworzenia nowego pokojowego porządku, wolności i nowego równoprawnego sąsiedztwa pomiędzy zjednoczonymi Niemcami i ich wschodnimi sąsiadami, bez zapominania o okropnościach przeszłości i niemieckiej winie bez jej relatywizacji.
 
Organizatorzy: Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Polska Rada Ekumeniczna oraz Stowarzyszenie Misja Pojednania.

Partnerzy: Ambasada Niemiec, Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ewangelicki Kościół Niemiec.

Patronat Honorowy: Prezydent RP Bronisław Komorowski prezydent.pl


Program:

11 00 – 11 10 otwarcie konferencji bp Jerzy Samiec

11 10 – 11 15 wprowadzenie do I bloku referatów: bp prof. Marcin Hintz

11 15 – 12 30 I blok referatów

- prof. Klaudia Lepp, „Kontekst powstania Memorandum Wschodniego EKD“
- prof. Jerzy Buzek, „Pojednanie w perspektywie europejskiej”
- prof. Jarosław Kłaczkow, „Recepcja Memorandum Wschodniego EKD w Europie”
- Markus Meckel, „Wpływ Memorandum na sytuację społeczno-polityczną w Niemczech”
- prof. Władysław Bartoszewski, „Kilka uwag świadka wydarzeń”.

12 30 – 13 00 dyskusja  
13 00 – 13 40 przerwa

13 40 - 13 45 wprowadzenie do II bloku referatów ks. dr Ireneusz Lukas

13 45 – 15 00 II blok referatów

- abp prof. Henryk Muszyński, „Memorandum Wschodnie Kościoła Ewangelickiego w Niemczech w perspektywie pół wieku”.
- prof. Heinrich Assel, „Każda rzeczywista wina czeka na tego, który uzna ją za własną. (H.J. Iwand). Perspektywy pojednania dzisiaj”  
- bp prof. Marcin Hintz, „Teologia ewangelicka w Polsce wobec dzieła pojednania”
- prof. Ulrike Link-Wieczorek, „Miejsce Kościołów w dziele pojednania dzisiaj”
- bp dr h.c. Jan Szarek, „Polsko-niemieckie spotkanie Kościołów ewangelickich po II wojnie światowej”

15 00 – 15 30 dyskusja

15 40 – 16 15 wręczenie orderów pojednania Komandoria Missio Reconciliationis oraz odznaki zasłużony dla Westerplatte

Przewodniczący Konferencji: bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz
Sekretarz Konferencji: ks. dr Ireneusz Lukas