english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

750 lat kościoła Św. Krzysztofa

Jubileusz wrocławskiego kościoła

21.09.2017

10 września 2017 r. odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji 750-lecia kościoła Św. Krzysztofa we Wrocławiu.


750 lat kościoła Św. Krzysztofa

Jubileusz kościoła parafii niemieckojęzycznej Św. Krzysztofa celebrowany jest przez cały bieżący rok. Ważny element stanowi cykl okolicznościowych dwunastu kazań, które głoszą kaznodzieje z parafii partnerskich i innych zaprzyjaźnionych miejsc. Jednak jako centralny punkt świętowania zaplanowano uroczyste nabożeństwo, które odbyło się 10 września, przy licznym udziale parafian i gości z różnych stron świata.

Liturgia rozpoczęła się motetem Antona Brucknera Locus iste i modlitwą u drzwi kościoła: „[...]Boże, Ty otwierasz swą rękę i karmisz nas do syta – tak ta świątynia otwiera przed nami swe bramy, byśmy w jej murach znajdowali schronienie i pokrzepienie duchowe.[...]”. Następnie duchowieństwo i chór udali się procesjonalnie do wnętrza, gdzie rozpoczęło się właściwe nabożeństwo, odbywające się na zmianę w języku polskim i niemieckim. W tym kontekście dojmującym i wzruszającym momentem było wyznanie wiary, Credo Niecejsko-Konstantynopolitańskie, które śpiewane było przez kantora fragmentami, naprzemiennie w obu językach – zbór natomiast po każdym akapicie wspólnie odpowiadał, bez względu na narodowość, jednym głosem śpiewając "Credo, credo, amen!" (wierzę, wierzę, zaprawdę!). Po kazaniu zgromadzeni wsłuchiwali się w słowa świątecznego Te Deum in B autorstwa Charles'a Stanforda, wykonanego przez chór Zeggerteum (kantoratu parafii) i zespół instrumentów dętych. Modlitwę Eucharystyczną i Słowa Ustanowienia wspólnie zmówili proboszczowie dwóch parafii Św. Krzysztofa – we Wrocławiu i we Wolkersdorfie. Następnie zbór odśpiewał Ojcze nasz, co niestety w naszych kościołach rzadko ma miejsce. Po Komunii Św. zgromadzeni mieli okazję wysłuchać trzech przemówień, pełnych serdeczności i entuzjazmu. Po zakończeniu liturgii wszyscy udali się na okolicznościowy bankiet.

Nabożeństwu przewodniczył proboszcz parafii, ks. Andrzej Fober, wespół z ks. Reinerem Kroningerem z parafii partnerskiej we Wolkersdorfie. Biskup diecezji, ks. bp Waldemar Pytel, wygłosił kazanie, poprowadził modlitwy u drzwi kościoła, a także na zakończenie udzielił uroczystego błogosławieństwa. Wśród zaproszonych gości był ks. bp gen. Ryszard Borski, pierwszy powojenny proboszcz parafii; ks. Marcin Markuzel, pierwszy jej wikariusz; Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia; Urlike Knotz, konsul generalna Niemiec; ks. Friedhard Vogel, reprezentujący diecezję Görlitz; ks. prof. Bogdan Ferdek, referent ds. ekumenii rzymskokatolickiej wrocławskiej kurii metropolitalnej; ks. Anne Lauschus z parafii Mahlow i Glasow; pastor Mirosław Walczak z Kościoła Chrystusowego; prof. Wojciech Szczerba, rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej oraz Hartmut Koschyk, pełnomocnik rządu RFN ds. mniejszości. Cieszymy się także z licznej delegacji parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu.

Pełen album zdjęć można obejrzeć pod adresem SCHG lub na Facebooku
 
tks