english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

75. urodziny kościoła w Warszawie-Włochach

Jubileusz kościoła w warszawskich Włochach

07.01.2014

6 stycznia 1939 r., został poświęcony kościół ewangelicko-augsburski we Włochach - ówczesnej niewielkiej miejscowości na obrzeżach Warszawy, aktualnie stanowiącej jedną z dzielnic stolicy.


75. urodziny kościoła w Warszawie-Włochach

W tegoroczne Święto Objawienia Pańskiego podczas uroczystego nabożeństwa komunijnego wspominaliśmy tamte wydarzenia i ludzi, dzięki którym powstała ta świątynia, dziękując za minione 75 lat i prosząc o błogosławieństwo dla zwiastowania Słowa Bożego.

 

W nabożeństwie wzięli udział duchowni Parafii Świętej Trójcy - ks. proboszcz Piotr Gaś, wikariusz ks. Karol Niedoba oraz diakon Małgorzata Gaś. Podczas liturgii śpiewał chór parafialny wraz z chórem kameralnym Modo Maiorum pod dyrekcją p. Michała Straszewskiego.

 

+++

 

Początki kościoła luterańskiego we Włochach wiążą się z napływem kolejarzy, rzemieślników oraz kupców w okresie międzywojennym do Warszawy i okolic. Wśród nich była spora grupa ewangelików. Zwrócili się oni z prośbą do ks. Mieczysława Rügera z Parafii Świętej Trójcy o zorganizowanie nabożeństw. Rodzina Koelichenów udostępniła salę w swoim pałacyku. Pierwsze nabożeństwo odbyło się 8. XII. 1933 r. Powołano specjalny komitet, na czele którego stanął główny inicjator całego przedsięwzięcia - Józef Scholtz. Nabożeństwa odprawiane były co drugi tydzień, głównie przez ks. Mieczysława Rügera. W roku 1936 rodzina Koelichenów podarowała plac o powierzchni 2000 m2 pod budowę przyszłego kościoła. 19. IV. 1936 r. zawiązał się Komitet Budowy, którego prezesem honorowym został senator Ludwik J. Evert, przewodniczącym adwokat Edward Koelichen, zaś członkami: pastorowie warszawscy ks. ks. August Loth, Zygmunt Michelis, Otton Krenz i opiekun parafian z Włoch ks. Mieczysław Rüger, a także J. Scholz, mjr K. Hellwig i M. Buerger. 15.XI. 1936 r. poświęcono kamień węgielny pod budowę kościoła. Początkowo zbudowano niewielki dom parafialny z salą przeznaczoną na nabożeństwa. W następnym etapie wzniesiono kościół połączony z salą parafialną. Dnia 6. I. 1939 r. odbyła się uroczystość poświęcenia kościoła, choć były jeszcze braki w wyposażeniu jego wnętrza. Aktu konsekracji dokonał ks. August Loth, a kazanie wygłosił ks. Zygmunt Michelis.

 

W czasie okupacji społeczność ewangelicka we Włochach podzieliła się na dwie grupy narodowościowe. Nabożeństwa odprawiał tylko ks. Mieczysław Rüger. Po wojnie kościół zajęty był przez intendenturę; nabożeństwa można było odprawiać dopiero od 1946 r. Brakowało szyb, ale zachowały się wzniesione podczas wojny ołtarz i ambona, odnaleziono krucyfiks i lichtarze, a naczynia komunijne kościół otrzymał w darze z ziem zachodnich. W roku 1965 przeprowadzono gruntowny remont kaplicy i dokonano jej ponownego poświecenia. W ołtarzu umieszczono kopię obrazu Hoffmana "Chrystus w Getsemane" autorstwa Elizy von Everth. Obraz ten przeniesiono z dawnego kantoratu w Pruszkowie. Kościół otrzymał w darze organy. Po ponownej renowacji kościoła, instalacji centralnego ogrzewania, nowego oświetlenia i wykonania boazerii, w ołtarzu pojawiła się kopia "Ostatniej wieczerzy" podarowana przez ks. sen. Ryszarda Trenklera. W następnych latach wzniesiono nowy stół ołtarzowy, a w miejsce ambony - prosty pulpit lektorski w prezbiterium. W 1985 r. wmurowana została tablica upamiętniająca ks. Mieczysława Rügera w 10. rocznicę jego śmierci.

 

Obecnie nabożeństwa w kościele w Warszawie-Włochach odbywają się co tydzień o godz. 10:00. W nabożeństwach uczestniczą parafianie z zachodniej części Warszawy, a także mieszkańcy podwarszawskich miejscowości.

 

trojca.waw.pl /AW/WN