english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

80 lat bp. Jana Szarka

Jubileusz 80-lecia urodzin bpa Jana Szarka

14.02.2016

Jubileusz 80. urodzin bpa Jana Szarka, byłego bielskiego proboszcza, seniora diecezji cieszyńskiej, a następnie zwierzchnika Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce (1991-2001), świętowano podczas nabożeństwa dziękczynnego w kościele Zbawiciela w Bielsku (Bielsko-Biała) 14 lutego br.


80 lat bp. Jana Szarka

W liturgii uczestniczyli czynnie bp Adrian Korczago, bp Paweł Anweiler, bp Waldemar Pytel oraz biskup Kościoła Jerzy Samiec, który wygłosił także kazanie. Teksty biblijne czytali ks. Piotr Szarek, syn jubilata oraz diakon Urszula Śliwka.

 

W kazaniu biskup Kościoła przypomniał życiową drogę i dokonania jubilata na różnych polach: od parafii, diecezji i Kościoła przez diakonię, po ekumenię. „W jaki sposób Boża chwała objawiała się w życiu jubilata? Oczywista rzecz – przez głoszenie Ewangelii (...) W jego życiu wszystko stało się nowe, gdy zaczął kroczyć drogą służby pojednania człowieka z Bogiem” – powiedział bp Jerzy Samiec.

 

Kolejną część nabożeństwa, którą prowadził ks. Jan Badura, przeznaczono na życzenia i przemówienia gości, a wśród nich m.in.: ks. prof. Bogusława Milerskiego, rektora ChAT, uczelni, której jubilat jest doktorem honoris causa, dyrektora PRE ks. Ireneusza Lukasa, bpa Adriana Korczago, bpa Jana Wacławka z Czech, bpa Pawła Anweilera oraz kuratora bielskiej parafii Jana Cholewika. „Każdy z nas, siedzących tu w kościele, ma jakiś dług wobec księdza biskupa” – powiedział prof. Jerzy Buzek, wspominając m.in., jakim oparciem był dla niego jubilat w trudnych czasach tworzenia rządu w warunkach kształtującej się demokracji.

 

Przed uroczystością bp Jan Szarek wyraził prośbę, aby zamiast kwiatów złożyć ofiarę na renowację tzw. Studni pastorów – obiektu znajdującego się na Bielskim Syjonie i upamiętniającego dawnych bielskich proboszczów W swoim przemówieniu prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult, odpowiadając na prośbę jubilata, zapewnił o przeznaczonej na ten cel w miejskim budżecie kwocie 10 tysięcy złotych. „Ta studnia to część historii ewangelików w naszym mieście, ale też ważne miejsce w historii naszego miasta” – powiedział prezydent.

 

Ważnym momentem uroczystości była prezentacja wspomnień jubilata pt. Niosła mnie radość służby, które ukazały się w Wydawnictwie Augustana. O blisko 300-stronicowej pozycji i jej autorze mówił autor wstępu, historyk, profesor toruńskiego uniwersytetu Jarosław Kłaczkow. „Nie ma wątpliwości, że książka wpisze się w jubileusz 500 lat Reformacji, (…) świadczy bowiem o tym, że wkład ewangelików w rozwój Kościoła i ojczyzny jest niezaprzeczalny”.

 

Dziękując wszystkim gościom jubilat w swoim wystąpieniu przypomniał, że wszystko, co robił, czynił soli Deo gloria – tylko na chwałę Bożą. „Jestem świadomy, że byłem pustym naczyniem, które zostało napełnione ręką Boga. (…) Dziękczynienie pozwala zachować właściwy dystans i pogodę ducha, bo człowiek jest wtedy świadomy, że jego życiem nie kieruje przypadek, tylko sam Bóg” – mówił biskup. Przypomniał też, że w jego życiu wszystko zaczęło się przy bielskiej chrzcielnicy – w bielskim kościele został ochrzczony. W Bielsku także był konfirmowany i wówczas po raz pierwszy pomyślał o służeniu swoim życiem Bogu, tu brał ślub, został ordynowany na księdza, a potem wprowadzony w urzędowanie proboszcza i seniora diecezji cieszyńskiej.

 

Podczas nabożeństwa zarówno chór, jak i wierni śpiewali pieśni, których słowa towarzyszyły jubilatowi w życiowej drodze. Po nabożeństwo odbyło się spotkanie, podczas którego składano życzenia i gratulacje, wspominano i rozmawiano, a jubilat podpisywał swoją książkę.

 

Źródło, więcej zdjęć: Zwiastun Ewangelicki

Książka "Niosła mnie radość służby"