english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

80 lat kościoła Gustawa Adolfa w Wrocławiu

Nabożeństwo w 80-lecie poświęcenia kościoła

15.11.2013

Kościół na wrocławskim Sępolnie to przedostatni kościół ewangelicki wybudowany we Wrocławiu przed wojną. Ocalał ze zniszczeń wojennych oraz przetrwał czasy komunizmu. Od dnia 6 listopada 1996 – kiedy obiekt zwrócono Kościołowi luterańskiemu – ponownie rozbrzmiewa w nim Słowo Boże, modlitwa i śpiew.


80 lat kościoła Gustawa Adolfa w Wrocławiu

Tak było też w dniu 8 listopada 2013 roku podczas uroczystego nabożeństwa dziękczynnego. Licznie zgromadzeni wierni i duchowieństwo z kraju i zagranicy mogli wysłuchać kazania Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca, wspólnie śpiewać z chórem chłopięcym Filharmonii Wrocławskiej pod dyrekcją dr Małgorzaty Podzielny oraz chórem kameralnym Cantores Minores Wratislavienses, którym dyrygował Piotr Karpeta. Na organach grał kantor parafii Tomasz Kmita-Skarsgard, który przygotował całość wyjątkowej oprawy muzycznej nabożeństwa, podczas którego wykonano następujące utwory: Toccatę d-moll dorycka BWV 538 Jana Sebastiana Bacha, Alleluja z Heut triumphieret Gottes Sohn BuxWV43 Dietricha Buxtehude, Psalm 84 do muzyki Herberta Murril’a, Modlitwę o Pokój Norberta Blacha, Agnus Dei Józefa Świdera oraz Fugę d-moll dorycka BWV 538 Jana Sebastiana Bacha

 

Obchody urodzin kościoła na Sępolnie odbywały się w dwudziestym roku od powołania parafii Św. Krzysztofa. Dziękczynienie za mieszkanie Boga pośród nas łączy się z dziękczynieniem za umożliwianie dolnośląskim Niemcom ewangelickiego wyznania posiadania własnej parafii zakotwiczonej w naszej Jednocie.  Bez osobowości prawnej zbór mniejszości niemieckiej we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku nie byłby tym, czym jest dziś: samowystarczalną parafią tętniącą życiem, nabożeństwem, muzyką oraz służbą dla społeczeństwa.

 

Następnego dnia, w sobotę 9 listopada, miało miejsce spotkanie pokoleń pod przewodnim hasłem: Mój kościół Gustawa Adolfa na wrocławskim Sępolnie. Świadkowie czasu i wiary opowiadali swoje przeżycia związane z tą wyjątkową świątynią:

Gisela Hartwig z Chemnitz, Johanna Kirschke z Berlina, Janusz Witt z Wrocławia, pastor Heinz Lischeke z Zerbst. Wszyscy oni, tak jak my i wielu innych, zgromadzonych podczas obu uroczystości, kiedyś na drodze swojego życia napotkali ten kościół.

 

Jednym z nich był ks. Ryszard Janik, późniejszy proboszcz z Jaworza, radca Konsystorza oraz przez 34 lata prezes Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa.  W 1948 roku, jako młody chłopak, stał przed drzwiami kościoła na Sępolnie, które zabite były szczelnie deskami. Dziś te drzwi otwarły się przed nim na oścież, lecz choroba uniemożliwiła mu cielesne przybycie do Wrocławia. Były prezes BPiGA skierował do świętującego zboru uroczyste słowo, oto jego fragment:

 

„Niechaj testament Przodków będzie nadal żywy i niech napełnia te Boże Sienie „…mit Liebe und Glaubenskraft. (..) Oby te mury nie musiały zaznać tego, co spotkało je w 1945 r., ani tego czym je uczyniono potem (kino), a Zbór nie był jego własności pozbawiony, lecz by je ożywiał Boży Duch i żywotny Boży Zbór!”

 

Uroczystości zamknął słowem i błogosławieństwem Biskup Diecezji ks. Ryszard Bogusz.

 

Więcej zdjęć na: zeggerteum.org

 

***

 

Kalendarium

Kościoła Pamiątkowego Króla Gustawa Adolfa
na wrocławskim Sępolnie

 


1919 – 1935 budowa wrocławskiego osiedla Sępolno
Pierwszym proboszczem parafii ewangelickiej na Sępolnie zostaje radca konsystorski ks. dr Joachim Bunzel. Do tego czasu parafianie terytorialnie należeli do parafii przy kościele ks. dra Marcina Lutra, dzisiaj już nieistniejącego, znajdującego się wówczas pomiędzy mostem Grunwaldzkim a Galerią Grunwaldzką. Był to największy kościół Wrocławia do czasu wybuchu II wojny światowej

 

1927 – pierwszy projekt kościoła wrocławskiej spółki architektonicznej Klein & Wolff został z powodów finansowych odrzucony. Na drugi konkurs projektu kościoła ewangelickiego na Sępolnie nadesłano 79 prac. Zwyciężyła propozycja zgłoszona przez mieszkającego na Sępolnie Alberta Kemptera
 

23 sierpnia 1932 – wkopanie pierwszego szpadla i rozpoczęcie budowy kościoła

 
6 listopada 1932 – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kościoła w 300-tną rocznicę śmierci króla szwedzkiego Gustawa II Adolfa pod Lützen

 

1 kwietnia 1933 – erygowanie parafii Pamiątkowej Gustawa Adolfa.
 

5 listopada 1933 – poświęcenie Kościoła Pamiątkowego Gustawa Adolfa i przekazanie kluczy od kościoła dziekanowi miasta Wrocław Richardowi Späth przez proboszcza parafii Joachima Bunzela w obecności budowniczego i projektanta Alberta Kemptera

 
1935 – zakończenie budowy plebanii

 
1947 – zawłaszczenie mienia kościelnego przez władze miasta Wrocław. W latach 50. XX wieku kościół utracił swój sakralny charakter: rozebrana została część wieży wraz z wieńczącym ją krzyżem, zamurowano okna, powieszono strop nad nawą główną. Budynek został zaadaptowany na kino „Światowid” a plebania na dom kultury. Ruchome wyposażenie kościoła zdemontowano. Część głosów organów znajduje się w katedrze wrocławskiej

 
6 listopada 1996 – podpisanie przez Komisję Regulacyjną ugody pomiędzy Gminą Wrocław a Ewangelicką Parafią św. Krzysztofa w sprawie zwrotu Kościołowi Ewangelicko-Augsburskiego kompleksu parafialnego na Sępolnie

 
27 kwietnia 1997 – akt przekazania kompleksu

 
1997-1999 – remont i adaptacja kościoła wraz z plebanią w celu przywrócenia pierwotnej funkcji


22 maja 1999 – ekumeniczna rekonsekracja Kościoła Pamiątkowego Króla Gustawa Adolfa w obecności Biskupa Kościoła ks. Jana Szarka i Kardynała Henryka Gulbinowicza

 
1999-2005 – Kościół współużytkowany był przez Katolicką Parafię św. Rodziny

 
1999-2013 – Kościół pełnił funkcję Ewangelickiego Kościoła Wojskowego

 
od lipca 2007 – Kościół Pamiątkowy Króla Gustawa Adolfa stał się Domem Bożym dla Społeczności Chrześcijańskiej we Wrocławiu