english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

8. Walne Zgromadzenie GEKE

Wyzwoleni – połączeni – zaangażowani

18.09.2018

„Wyzwoleni – połączeni – zaangażowani” to hasło przewodnie 8. Walnego Zgromadzenia Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (GEKE), które odbyło się w dniach 13-18 września 2018 r. w Bazylei (Szwajcaria). W spotkaniu wzięli udział reprezentanci Kościołów z ponad 30 krajów europejskich. Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP reprezentowali bp Jerzy Samiec, ks. Marcin Brzóska i dr Iwona Baraniec. 


8. Walne Zgromadzenie GEKE

Logo zgromadzenia, które odbywało się w Bazylei to owoce mniszka nazywane też dmuchawcem. Jak nasiona mniszka porywane są przez wiatr tak tematy zgromadzenia powinny dotrzeć do Kościołów członkowskich i społeczeństw europejskich. Wspólne świętowanie, modlitwy, czas refleksji i dyskusji podczas zgromadzenia mają inspirować, rozprzestrzeniać się, mnożyć i zachęcać chrześcijan w całej Europie, aby żyli swoją wiarą i wspólnie szukali tego, co ich łączy. Chrześcijanie bowiem nie są zamkniętą grupą, rozpowszechniają to, co jest dla nich ważne – Ewangelię Jezusa Chrystusa. 
 
Podczas zgromadzenia została wybrana nowa Rada GEKE, w której skład wszedł m.in. ks. Marcin Brzóska (wcześniej był zastępcą członka Rady GEKE). Nowa Rada GEKE przyjęła nowe Prezydium, w którym znaleźli się dr Miriam Rose, ks. dr John Bradbury i ks. dr Gottfried Locher. Ks. dr John Bradbury jest duchownym Zjednoczonego Kościoła Reformowanego w Wielkiej Brytanii. Był zastępcą członka Rady w poprzedniej kadencji. Ks. dr Gottfried Locher jest Prezydentem Rady Federacji Szwajcarskich Kościołów Protestanckich od 2011 r. Został członkiem Prezydium w 2012 r. i a Prezydentem Rady GEKE został w 2015 r., po niespodziewanej śmierci biskupa dra Friedricha Webera. Dr Miriam Rose jest profesorem teologii systematycznej na uniwersytecie w Jenie od 2011 r. Nowym Sekretarzem Generalnym jest ks. dr Mario Fischer duchowny Kościoła Ewangelickiego w Hesji i Nassau (EKHN), a swój urząd obejmie po Walnym Zgromadzeniu. 
 
Ważnym punktem zgromadzenia był wykład prof. Andrei Riccardiego, założyciela Wspólnoty Sant'Egidio. Ogłaszając tegorocznego mówcę, ks. dr Mario Fischer podkreślił, że „prof. Riccardi nieustannie pracuje nad tym, aby Kościół mógł dotrzeć na margines społeczeństwa. Jako Kościoły jesteśmy wezwani do opuszczenia naszej strefy komfortu i przekazania ludziom przesłania nadziei! " 
Wystąpienie prof. Riccardi współgrało z apelem Rosangeli Jarjour, Sekretarz Generalnej Stowarzyszenia Kościołów Ewangelickich Środkowego Wschodu, która wezwała ewangelickie Kościoły w Europie do udzielenia pomocy osobom doświadczającym wojen na Bliskim Wschodzie. Sekretarz Jarjour określił sytuację w Iraku i Syrii jako katastrofę oraz dodała: „Jako Kościoły Jezusa Chrystusa, musimy wezwać do pokoju w obu tych krajach, aby natychmiast zakończyć wszelkie działania zbrojne”. Zachęciła Kościoła GEKE do udzielania pomocy humanitarnej i wspierania Kościołów chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie, a szczególnie w Syrii.
 
Walne Zgromadzenie Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie przyjęło do swojego grona Łotewski Kościół Ewangelicko-Augsburski za Granicą (LELCA). Kościół powstał na fali emigracji związanej z sowiecką okupacją krajów bałtyckich. Siedziba LELCA jest umiejscowiona tam, gdzie rezyduje aktualny zwierzchnik Kościoła. Obecnie jest to pani abp Lauma Zusevics, która urzęduje w Greendale (Wisconsin, Stany Zjednoczone). Formalna procedura przyjmowania LELCA została przypieczętowana jednogłośną uchwałą Rady przed Zgromadzeniem Ogólnym. Na podstawie uchwały przyznano Kościołowi prawo do uczestnictwa w zgromadzeniu w Bazylei. 
 
Warto ponadto odnotować, że podczas zgromadzenia zaprezentowano wydaną w Polsce w 2018 r. publikację „Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie”. Jest to wybór dokumentów z lat 1973–2012, związanych z Konkordią Leuenberską, które powstały w środowisku GEKE. 
 
Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec, podsumowujące zgromadzenie powiedział: „Zgromadzenie było czasem bardzo intensywnej pracy. Społeczność GEKE jest nakierowana na pogłębianie wzajemnych relacji i na współprace między sobą. Wspólnota jest otwarta również na nawiązywanie dialogu z innymi Kościołami nieewangelickimi, w tym z Kościołem Rzymskokatolickim, Kościołami Prawosławnymi, baptystycznymi i zielonoświątkowymi. Widocznym akcentem tej współpracy było podpisanie porozumienia dotyczącego prowadzenia wzajemnego dialogu z Kościołem Rzymskokatolickim reprezentowanym przez kardynała Kurta Kocha, Przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Uczestnicy zgromadzenia wybrali nową Radę, w której znalazł się Polak, ks. Marcin Brzóska. Poprzez pracę w grupach tematycznych oraz posiedzeniach plenarnych wypracowaliśmy zadania dla nowej Rady. Ważnymi elementami spotkania były przesłania: pierwsze, związane z uchodźcami i sytuacją w Syrii oraz drugie, w rocznicę zakończenia pierwszej wojny światowej”.
Bp Samiec podkreślił także, że „zgromadzenie było okazją do rozmów z delegatami i gośćmi z całej Europy. Pozwoliło nawiązać nowe kontakty jak i wzmocnić stare przyjaźnie. W gronie, w którym byli metodyści, reformowani, unijni, luteranie, waldensi, husyci, bracia czesc, i inni nie było czuć podziałów. Wszyscy byli równi, nikt nie był lepiej lub gorzej traktowany, niezależnie od tego czy pochodził z małego czy dużego Kościoła”.

______________________________________________
Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie jest wspólnotą 94 europejskich Kościołów protestanckich (równocześnie 108 sygnatariuszy Konkordii Leuenberskiej). Założona została 1 października 1974 roku, a do 2003 r. istniała pod nazwą „Leuenberska Wspólnota Kościołów”. GEKE skupia m.in.Kościoły luterańskie, reformowane, waldensów i ewangelicko-unijne które podpisały Konkordię Leuenberską (1973), siedem Kościołów metodystycznych (odrębne porozumienie) oraz pięć Kościołów południowoamerykańskich, założonych przez imigrantów z Europy. Biuro organizacji znajduje się w Wiedniu. O zasadniczych działaniach Wspólnoty decyduje Walne Zgromadzenie, które odbywa się co 6 lat. Pomiędzy zgromadzeniami pracami GEKE kieruje Rada złożona z 13 członków (oraz 13 zastępców).

więcej zdjęć