english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

90 lat Diakonatu Eben-Ezer

Uroczystości jubileuszowe w Dzięgielowie

19.09.2013

- Diakonia bez Chrystusa i Jego miłości pozostanie tylko filantropią lub pracą społeczną - powiedział bp senior Jan Szarek w kazaniu z okazji 90-lecia ewangelickiego Diakonatu Eben-Ezer w Dzięgielowie na Śląsku Cieszyńskim.


90 lat Diakonatu Eben-Ezer

 W niedzielę, 15 września br. Diakonat Żeński Eben-Ezer w Dzięgielowie świętował jubileusz 90-lecia powołania i założenia Diakonatu.
 
Dziękczynne nabożeństwo połączone było z przyczynną modlitwą za jubileusze służby diakonackiej sióstr diakonis: siostry Zuzanny Lazar - 65 lat służby i siostry Ireny Morawiec - 50 lat służby, a także 40. lat służby siostry Anny Cieślar i siostry Helen Pinkas oraz siostry przełożonej Ewy Cieślar.
 
W nabożeństwie brali udział licznie zgromadzeni duchowni z Biskupem Kościoła Jerzym Samcem, biskupem cieszyńskim Pawłem Anweilerem, biskupem wrocławskim Ryszardem Boguszem - Prezesem Diakonii Polskiej oraz biskupem seniorem Janem Szarkiem. Obecne były również siostry z diakonatów europejskich, goście z Czech i Niemiec oraz wiele osób, którym bliska jest służba pełniona przez Diakonat. 
 
Kazanie wygłosił bp Jan Szarek.
 
- Założyciel Diakonatu, ks. Karol Kulisz, posiadał wiele talentów. Jednym z nich był dar rozpoznawania potrzeb. Diakonat i Zakłady Eben-Ezer były odpowiedzią na kryzys, nędzę i trudną sytuację społeczną - powiedział bp Szarek - Był on zapewnie świadomy swej niemocy wobec ogromu problemów. Kiedy zakupił podupadły majątek w Dzięgielowie, stwierdził, że "Nie ma nogi na czym postawić, chyba tylko na wierze” - przypomniał kaznodzieja.
 
Biskup senior mówił również o wyzwaniach jakie stoją przed diakonią: - ponieważ największą tragedią człowieka jest jego oddalenie się od Boga, to działania diakonijne muszą dotyczyć całego człowieka: jego zbawienia i troski o jego życie.
 
Mówca zakończył kazanie słowami biskupa Juliusza Burschego, które w 1933 r., podczas kryzysu finansowego Zakładów Eben-Ezer były skierowane do całego Kościoła: - "Módlmy się za Dzięgielów, (Diakonat) módlmy się w imieniu Jezusa Chrystusa, aby w nas krzepła wiara, wiara prawdziwa, bo z niej popłyną miłość i miłosierdzie. A te uratują Dzięgielów (Diakonat) ku chwale Bożej!” - zacytował biskup - Ten apel jest także dziś aktualny, tylko w innym wymiarze duchowym i  dotyczy przyszłości Diakonatu. Oto nasze wspólne zadanie w tym następnym dziesięcioleciu - podkreślił emerytowany zwierzchnik Kościoła. 
 
Podczas jubileuszu odbyła się promocja albumu Wydawnictwa Warto o życiu i służbie Diakonatu Eben-Ezer autorstwa ks. Emila Gajdacza i diakon Heleny Gajdacz
 
Obecnie do Ewangelickiego Diakonatu Eben-Ezer należy osiemnaście sióstr. Duszpasterzem Diakonatu jest ks. Marek Londzin – proboszcz parafii w Dzięgielowie.
 
Diakonat to wspólnota, w której żyją niezamężne kobiety poświęcające się służbie charytatywnej i społecznej w Kościele i poza nim. Ewangelickie Diakonise swoją służbę pełnią jako siostry miłosierdzia. 

 
Diakonat od początku związany jest z pracą ewangelizacyjno-misyjną Kościoła. Ruch przebudzeniowy w Kościele na Śląsku Cieszyńskim rozpoczął się na przełomie lat 1904/1905. Na jego czele stanął ks. Karol Kulisz, późniejszy proboszcz parafii w Cieszynie, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej oraz założyciel Zakładów Opiekuńczych i Diakonatu Eben-Ezer w Dzięgielowie.

 

BIK

zdjęcia: Krzysztof Rakowski - parafia Dzięgielów