english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Aby wakacje dały nadzieję

Wsparcie wypoczynku dzieci i młodzieży

15.05.2014

Każde dziecko ma prawo do wypoczynku, ale sytuacja finansowa rodzin nie zawsze na to pozwala. Do 31 maja Centrum Misji i Ewangelizacji przyjmuje wnioski na dofinansowanie wypoczynku dzieci w wieku 7–16 lat organizowanego przez Centrum Misji i Ewangelizacji.


Aby wakacje dały nadzieję

Każde dziecko ma prawo do wypoczynku, ale sytuacja finansowa rodzin nie zawsze na to pozwala. Zgodnie z ideą, która przyświeca pracy Centrum Misji i Ewangelizacji, by podnosić jakość życia drugiego człowieka, działa fundusz „Daj dzieciom nadzieję”. Jego celem jest niesienie pomocy dzieciom z rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i nie mogą im zapewnić atrakcyjnego wypoczynku. Fundusz dofinansowuje wypoczynek dzieci w wieku 7–16 lat organizowany przez Centrum Misji i Ewangelizacji.
 
Osoby zainteresowane taką możliwością powinny do końca maja przysłać wniosek o przyznanie dofinansowania po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem Funduszu. Decyzje o przyznaniu środków oraz ich wysokości podejmuje trzyosobowa komisja, która rozpoznaje sytuację rodzinną i materialną wnioskodawcy. Bierze także pod uwagę opinię proboszcza.
 
Wnioski o dofinansowanie wypoczynku dzieci mogą składać rodzice, opiekunowie prawni, właściwy dla miejsca zamieszkania duszpasterz, diakon, katecheta lub członek rady parafialnej. Termin ich przyjmowania mija z dniem 31 maja. Adres, na który należy nadesłać wypełniony dokument to:  
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów z dopiskiem „Daj dzieciom nadzieję - wniosek”
 
W ubiegłym roku dzięki zebranym funduszom w wysokości 10 930 zł udało się sfinansować lub dofinansować obozy dla 23 dzieci z parafii: Skoczów, Wrocław, Zabrze, Tychy, Warszawa, Cisownica, Jelenia Góra Cieplice, Ustroń oraz z dzielnicy Bobrek w Bytomiu. Dzieci wyjechały na obozy do Dzięgielowa (Tydzień Ewangelizacyjny), Niedzicy, Lubieni, Wisły Jawornika, Ostrowa, Mrągowa, na Mazury i na Słowację. Organizatorami obozów były parafie w: Skoczowie, Cisownicy, Lubieni, Wiśle Jaworniku, Warszawie oraz Centrum Misji i Ewangelizacji. Dzięki dodatkowej dotacji z Martin-Luther-Bund kolejne 12 dzieci wzięło udział w obozie „Z Przyjacielem”.
 
Projekt „Daj dzieciom nadzieję” ma swoich ambasadorów i partnerów. Akcja zbierania pieniędzy trwa cały rok (również w formie 1% dla CME) i każdy może się do niej włączyć. To szlachetny cel! Wartościowy wypoczynek, ciekawe spotkania, kreatywne zajęcia to dobre wspomnienia, które mogą pomóc lepiej przeżyć trudny dzień, rozczarowanie. Dobre wspomnienia wynikają z dobrych doświadczeń i... dają nadzieję!