english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Alternatywne formy udzielania Komunii Św.

Rada Synodalne przyjęła regulamin

12.03.2020

Rada Synodalna w dniu 10 marca br. przyjęła uchwałę, poprzez którą zatwierdziła "Regulamin wyboru alternatywnej formy sprawowania i udzielania Sakramentu Ołtarza". 


Alternatywne formy udzielania Komunii Św.

Regulamin został przyjęty w związku z koniecznością podjęcia szybkich działań w sytuacjach szczególnych, spowodowanych przyczynami zdrowotnymi o podłożu epidemicznym, takich jak obecne problemy z koronawirusem.

Dotychczasowe przepisy prawa kościelnego określały jakie są możliwe formy sprawowania Sakramentu Ołtarza, jednak nie precyzowały kto i na jakich warunkach powinien podjąć ostateczną decyzję o zastosowaniu konkretnych form alternatywnych (małe kielichy, podawanie opłatka na rękę, zastosowanie intinctorium czyli użycie opłatka zamaczanego w winie).

Według przyjętych regulacji możliwe decyzje, obowiązujące na terenie parafii podejmuje proboszcz, dla diecezji - właściwy biskup diecezjalny, a w przypadku zagrożenia obejmującego większy obszar - Biskup Kościoła.

Mogą oni podjąć decyzję, w której określą dopuszczalne formy dystrybucji adekwatne do zagrożenia. W przypadku braku takich decyzji, warunki stosowania dystrybucji Sakramentu Ołtarza ustala proboszcz parafii, uwzględniając obowiązujące przepisy oraz ogólne wskazania zdrowotne czy apele.  

W piątek, przed najbliższą niedzielą, spodziewane jest podjęcie decyzji w tej sprawie przez Biskupa Kościoła.