english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Anglikanie o usprawiedliwieniu

ACC uznała Wspólną Deklarację o Usprawiedliwieniu

05.05.2016

Anglikańska Rada Konsultatywna (ACC) uznała podpisaną w 1999 roku przez luteran i rzymskich katolików Wspólną Deklarację o Usprawiedliwieniu. Członkowie ACC obradujący w Lusace (Zambia) potwierdzili również udział światowej Wspólnoty Anglikańskiej w zbliżających się obchodach 500-lecia Reformacji.


Anglikanie o usprawiedliwieniu

ACC jest jednym z czterech instrumentów jedności w łonie Wspólnoty Anglikańskiej. Jej przewodniczącym jest z urzędu Arcybiskup Canterbury, honorowy zwierzchnik Wspólnoty. Do najważniejszych zadań ACC należy koordynacja współpracy między poszczególnymi prowincjami anglikańskimi oraz nadzorowanie dialogu Wspólnoty Anglikańskiej z innymi rodzinami wyznaniowymi oraz organizacjami ekumenicznymi.

 

W przyjętej rezolucji ACC stwierdziła, że uznaje substancję Wspólnej Deklaracji o Usprawiedliwieniu, która anuluje dawne nieporozumienia między katolikami a luteranami na temat kluczowych zagadnień usprawiedliwienia. Anglikanie przypomnieli wcześniejszy dokument z 1986 roku, wypracowany w ramach międzynarodowego dialogu rzymskokatolicko-anglikańskiego, który mówił o podobieństwach w rozumieniu wydarzenia usprawiedliwienia.

 

Gościem ACC był bp Matti Repo, zwierzchnik diecezji Tampere Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Finlandii, który reprezentował w Lusace Światową Federację Luterańską.

 

– Poprzez rezolucję, uznającą Deklarację o Usprawiedliwieniu, Wspólnota Anglikańska podkreśliła, że zbawienie w Chrystusie poprzez wiarę jest centralnym ekumenicznym przekonaniem doktryny chrześcijańskiej, ukazując tym samym dalszy znak naszej wspólnej woli zjednoczenia w katolickiej i apostolskiej tradycji – zaznaczył luterański biskup.

 

Oceniając rezolucję ACC, ks. kanonik John Gibaut, kierujący Biurem ds. Jedności, Wiary i Ustroju Wspólnoty Anglikańskiej, podkreślił, że decyzja anglikanów jest sposobem ukazania poparcia zarówno dla rzymskich katolików, jak i luteran przed rocznicowymi obchodami w 2017 roku.

 

Anglikanie są drugą po luteranach i rzymskich katolikach wspólnotą chrześcijańską, która zdecydowała się na przyjęcie Wspólnej Deklaracji o Usprawiedliwieniu. W 2006 roku dokument uznała Światowa Rada Metodystyczna, a nad jego przyjęciem zastanawia się Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych.

 

Obrady ACC pod przewodnictwem abp. Justina Welby’ego odbywały się w dniach 8-19 kwietnia br.

 

>> Więcej informacji o ACC w Lusace

 

www.luter2017.pl