english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Anglikańsko-luterańskie świadectwo

Raport dotyczący pracy diakonijnej

26.10.2012

Kochać i służyć Panu – to tytuł nowego raportu Międzynarodowej Anglikańsko-Luterańskiej Komisji (ALIC), poświęconego pracy diakonijnej Kościołów.


Anglikańsko-luterańskie świadectwo

Dokument jest podsumowaniem trzeciej fazy bilateralnego dialogu, która zakończyła się w 2011 roku. Tekst analizuje znaczenie diakonii w życiu Kościołów z perspektywy biblijnej, historycznej oraz teologicznej.  

 

- Celem raportu końcowego jest uwidocznienie tego, co obydwa Kościoły wyniosły z doświadczenia dialogu oraz dlaczego pogłębiane relacje między anglikanami i luteranami są możliwe – napisali w przedmowie współprzewodniczący ALIC, luterański biskup Thomas Nyiwe (Kamerun) oraz anglikański prymas Kanady abp Fred Hiltz.  

 

Oficjalny dialog luterańsko-anglikański trwa od 1972 roku. W wielu krajach europejskich oraz w USA, anglikanie (episkopalianie) znajdują się w pełnej wspólnocie Ołtarza i Ambony z luteranami (Ugoda z Porvoo) lub też pielęgnują gościnność eucharystyczną (Deklaracja z Miśni).

 

Dariusz Bruncz, ekumenizm.pl