english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Barwy luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim

Zaproszenie na promocję książki Władysława Sosny

11.07.2015

Zapraszamy na promocję wydanej przez PTEw książki Władysława Sosny pt. „Barwy luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim. Wybór prac” -- Cieszyn, 11 lipca 2015 r.


Barwy luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim

Polskie Towarzystwo Ewangelickie (PTEw) wydało książkę zawierającą wybór najważniejszych, na nowo zredagowanych prac Władysława Sosny - znanego publicysty z Cieszyna, honorowego członka PTEw i od wielu lat prezesa Oddziału w Cieszynie. Książka nosi tytuł oddający zainteresowania publicystyczne Autora, „Barwy luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim”, liczy 400 stron w formacie B5, zawiera liczne fotografie. Stanowi ona podsumowanie wieloletniego dorobku pisarskiego Autora.

 

Promocja z udziałem Autora, który będzie podpisywał swoją książkę dostępną tego dnia w promocyjnej cenie 15 zł, odbędzie się w Cieszynie w sobotę 11 lipca. Początek o godz. 16 w sali starej szkoły ewangelickiej przy pl. Kościelnym 2, tzw. pajcie, na pierwszym piętrze (wejście od strony ogródka przedszkola).

 

W programie spotkania m.in.:

-- prelekcja recenzenta prezentowanej książki, prof. dr. hab. Jarosława Kłaczkowa z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu pt. „Śląsk Cieszyński w latach 1848-1920. Tworzenie się poczucia narodowego wśród miejscowej społeczności”. Prof. J. Kłaczkow jest historykiem zajmującym się dziejami Polski w XIX i XX w., w szczególności Kościołów ewangelickich,

-- prezentacja książki i jej Autora dokonana przez prezesa Zarządu Głównego PTEw, Józefa Króla oraz redaktora książki, dr. hab. Jana Szturca,

-- występ chóru kościelnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie pod dyr. Joanny Sikory.

 

Zapraszamy na promocję wszystkich zainteresowanych tematyką podjętą w wydanej książce!

 

 

Władysław Sosna urodził się w 1933 roku w Cieszynie. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, inżynier mechanik, przez kilkanaście lat pracował w Fabryce Maszyn Elektrycznych CELMA w Cieszynie, a od 1970 r. jako nauczyciel w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym. Działał bardzo aktywnie w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym (PTTK) i Macierzy Ziemi Cieszyńskiej (MZC), a od 1989 r. w Polskim Towarzystwie Ewangelickim (PTEw), gdzie do dziś odrywa ważną rolę, jest prezesem Oddziału PTEw w Cieszynie, ponadto w latach 2002-2007 był wiceprezesem Zarządu Głównego.

 

Opublikował liczne przewodniki i opracowania krajoznawcze, przede wszystkim poświęcone Ziemi Cieszyńskiej. Najważniejsze z nich, to: „Dookoła Beskidu Śląskiego” (1992), „Historia parafii ewangelicko-augsburskiej w Golasowicach” (1993), „Cieszyn. Przewodnik krajoznawczy” (2005, 2. wyd.). Publikuje w prasie ewangelickiej, regionalnej, turystycznej, był inicjatorem wykonania reprintów kilku starodruków cieszyńskich. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Laureat Nagrody im. ks. Leopolda Otto w 2008 roku

 

Więcej informacji: PTEw