english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Biskup Kościoła u głogowskich luteran

Niespodziewana wizyta w nowej siedzibie parafii

21.04.2016

Zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec odwiedził ewangelików w Głogowie, którzy po 70 latach przerwy otrzymali własne miejsce modlitwy. Po raz pierwszy w nowym miejscu nabożeństwo zgromadziło wiernych w Wielki Piątek.


Biskup Kościoła u głogowskich luteran

Biskup Samiec spotkał się z grupą zaangażowanych zborowników oraz z ks. Jerzym Ganselem - ich duszpasterzem. Parafianie oprowadzili gości po swojej nowej siedzibie. Dotychczas kamienica była częścią ośrodka zamiejscowego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, w dawnym Gimnazjum Ewangelickim. Obecnie budynek przystosowywany jest do potrzeb głogowskiego Zboru. Nabożeństwa odbywają się w tymczasowej kaplicy, którą wierni przygotowali w ciągu trzech tygodni.  Docelowo zostanie ona przeniesiona do większego pomieszczenia po przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych.

Przekazanie nieruchomości nastąpiło 10 marca br. w obecności bpa Ryszarda Bogusza, Proboszcza Administratora Parafii oraz Prezydenta Miasta Głogowa. Parafii została przekazana kamienica przy ul. Jedności Robotniczej 11a. Tym samym Parafia przystała na propozycję Gminy Głogów, dotyczącą zamiany nieruchomości. Parafia nieodpłatnie przekazała Gminie niezabudowaną działkę w ścisłym centrum miasta.

Głogowski zbór w okresie powojennym został pozbawiony kościoła, plebani i wszystkich domów parafialnych. W tym czasie nabożeństwa odbywały się w różnych wynajmowanych pomieszczeniach, a od 20 lat w kaplicy przy kościele rzymskokatolickim. 

Wizyta gości w Głogowie - filiale oddalonym od macierzystej parafii w Legnicy o 60 km miała miejsce 21 kwietnia 2016 roku. Biskupowi Kościoła towarzyszyła żona Beata oraz rzecznik Kościoła - Agnieszka Gotfrejow-Tarnogórska i ks. Karol Długosz, asystent Biskupa.

Zwierzchnik Kościoła zapoznał się z dalszymi planami duszpasterskimi i inwestycyjnymi w Głogowie. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą.

Wcześniej głogowscy luteranie uczestniczyli w nabożeństwie Słowa Bożego na Staromiejskim Cmentarzu Ewangelickim we Wschowie z okazji 454. urodzin ks. Valeriusa Herbergera.

Obecnie opiekę duszpasterską nad ewangelikami w Głogowie sprawuje ks. Jerzy Gansel, od 1 maja br. proboszcz administrator parafii w Legnicy.