english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Biskup z Namibii w Polsce

Wizyta biskupa z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Republice Namibii

11.08.2016

Na zaproszenie zwierzchnika Kościoła bp. Jerzego Samca z kilkudniową wizytą studyjną gościł w Polsce bp Ernst Gamxamub z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Namibii, gdzie ewangelicy stanowią blisko 70% ludności kraju.


Biskup z Namibii w Polsce

Luteranie w Namibii to ponad dwa miliony wiernych w kraju liczącym 2.5 miliona mieszkańców. Istnieją trzy Kościoły luterańskie, których powstanie związane jest z działalnością misjonarzy przybyłych z Niemiec i Finlandii w XIX w. Wszystkie Kościoły luterańskie w Namibii tworzą Zjednoczoną Radę Kościelną i spotykają się kilka razy do roku.

ELCRN, drugi co do wielkości Kościół luterański w tym kraju, liczy 420.000 wiernych, mieszkających głównie w południowej części kraju, zrzeszonych w 54 parafiach. Powstał on dzięki działalności reńskiego Towarzystwa Misyjnego. Kościół prowadzi w Namibii szereg programów diakonijnych i edukacyjnych: program prewencyjny dotyczący HIV/AIDS, poradnictwo w tym zakresie, program rozwiązywania problemu ubóstwa, daje też kobietom szersze możliwości kształcenia.

Bp Ernst Gamxamub ma 60 lat i jest zwierzchnikiem Kościoła od 2013 r. Jako swoje motto wybrał słowa z Mt 25,35-36, gdyż według niego najważniejszym zadaniem Kościoła jest otwartość na drugiego człowieka i chęć niesienia mu pomocy. Bp Gamxamub opowiada się za zjednoczeniem się Kościołów luterańskich w Namibii.

Podczas swojego pobytu w Polsce, bp Gamxamub odwiedził kilka parafii ewangelickich w Polsce.

Pierwszym etapem wizyty było spotkanie na Mazurach: udział w uroczystościach 625-lecia poświęcenia Kościoła w Pasymiu oraz zapoznanie się z działalnością prowadzoną przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Mikołajkach. Szczególne wrażenie na namibijskim biskupie wywarły mazurskie jeziora, których brakuje w kraju, gdzie o zwykły deszcz trzeba się modlić.

Ważnym elementem pobytu było zwiedzanie miejsc związanych z historią Żydów w Polsce, dlatego bp Gamxamub odwiedził muzeum Polin w Warszawie, krakowski Kazimierz oraz muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu.

Podsumowując pobyt w tych miejscach gość zauważył, że czasach osiedlania się Żydów w Polsce tworzenie dzielnic i miast dla wspólnot żydowskich miało służyć podkreślaniu tożsamości i ochronie kultury tej mniejszości, z czasem zostało jednak wykorzystane przez siły polityczne do tego, by dokonać odseparowania, a także zagłady Żydów.

Początkowo bp Ernst był zdziwiony tym, że w Polsce jest tyle miejsc pamięci poświęconych wydarzeniom wojennym, lecz ostatecznie doszedł do wniosku, że to właśnie jako Polska możemy dać światu, aby te najtrudniejsze zdarzenia z przeszłości nigdy się nie powtórzyły.


W Cieszynie, biskup z Namibii spotkał się z bp. Adrianem Korczago oraz w Kościele Jezusowym zapoznał z życiem i historią ewangelików na Śląsku Cieszyńskim.

Częścią wizyty było spotkanie z burmistrzem Cieszyna Ryszardem Macurą. W rozmowie podkreślił jak istotna jest bliskość i relacje międzyludzkie, bo w dużych aglomeracjach i skupiskach ludzkich ludzie czują się niejednokrotnie samotni. Biskup z Namibii życzył Cieszynowi Bożego błogosławieństwa, a jego mieszkańcom wiele pomyślności.
 
Bp Gamxamub odwiedził także Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Diakonat Eben-Ezer w Dzigielowie. W rozmowie na temat przyszłości diakonatu podkreślił, że w sytuacji, gdy pozornie coś się kończy, szczególnie potrzebna jest obecność Chrystusa.

Ostatnim etapem pobytu w Polsce, było spotkanie z ks. Piotrem Gasiem, proboszczem Parafii Św. Trójcy w Warszawie. W kościele Św. Trójcy bp. Gamxamub zapoznał się z historią i współczesnością warszawskiej parafii.

Na koniec wizyty biskup z Namibii podkreślił, że wprawdzie Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce jest w mniejszości, lecz dzięki oddanym i zaangażowanym osobom ma mocny głos, który może i powinien być słyszalny szczególnie w perspektywie obchodów 500 lat Reformacji.
 
Biskupom w podróży po Polsce towarzyszyli m.in. Anna Wrzesińska, Agnieszka Gotfrejow - Tarnogórska i ks. Karol Długosz.

W 2017 roku w Namibii odbędzie się Walne Zgromadzenie Światowej Federacji Luterańskiej. Uczestniczyć w nim będzie także delegacja Kościoła z Polski.

dalej: bik.luteranie.pl