english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Bóg daje nowe możliwości

Życzenia Biskupa Kościoła na Nowy Rok 2017

30.12.2016

„Dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza” (Ez 36, 26).


Bóg daje nowe możliwości

„Dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza” (Ez 36, 26).

Drogie siostry i drodzy bracia w Jezusie Chrystusie!

Przełom roku to zwykle czas podsumowań i refleksji. Zastanawiamy się co udało nam się zrealizować, zauważamy też swoje porażki. Myśl o tym, że coś się kończy nie napawa nas szczególnym optymizmem. Przynajmniej wiemy jaki ten rok był, teraz jednak ma zacząć się coś nowego.

Przyszłość nie jest nam znana. Możemy oczywiście przewidywać, możemy składać noworoczne postanowienia, możemy też odwołać się do planów i zapisków w kalendarzu. To ostatecznie nie daje nam pewności czy nowe, które nadchodzi będzie lepsze. Gdy coś już znamy, oswoimy, to czujemy się bezpiecznie. Jasny plan na przyszłość może dawać pozory pewności.

Dla wielu ewangelików nadchodzący rok ma szczególne znaczenie. To rok jubileuszu 500 lat Reformacji. Ostatnie pięć wieków wypełnionych było wydarzeniami, które zapoczątkowała Reformacja, można więc ulec złudzeniu, że rok 2017 coś kończy. Tymczasem, proces RE – formacji, odnowy Kościoła powinien trwać dalej – ecclesie semper reformanda.

Co więcej, myśl o kontynuacji powinna dotyczyć naszego życia. W życiu z Bogiem i w relacji z innymi ludźmi także potrzebujemy reformowania i odnawiania. Bóg w Chrystusie takiej odnowy dokonuje i zachęca nas, abyśmy reformowali swoje myślenie, odnawiali działanie, byśmy nie zatrzymywali się w utartych schematach tego co stare, wygodne i dobrze znane. Jak skorzystać z tej zachęty do odnowy?


Nasze świętowanie okaże się jedynie częściowe, jeśli w roku jubileuszu OD NOWA nie skoncentrujemy się na Chrystusie.

Ten rok to szansa dla każdej i każdego z nas, by zobaczyć w Jezusie lekarstwo dla siebie, swoich niedoskonałości, słabości i obaw.

Ten rok to możliwość odkrycia więzi, jakie łączą nas z innymi ludźmi, pamiętając że Jezus chciał, abyśmy nawet w przychodniu dojrzeli Jego samego (Mt 25, 35) i uświadomili sobie, że podobnie jak On możemy dokonywać zmian wokół nas.

Ten rok to nowa perspektywa dla kontaktów ekumenicznych - możemy razem odnieść się do dziejów Reformacji i potwierdzić nasz wspólny fundament jakim jest Jezus Chrystus.

I przede wszystkim, ten rok to okazja do ciągłego uświadamiania sobie, jaki dar otrzymaliśmy od Boga, czym jest zbawienie i jakie zadania przed nami zostały postawione.

Bóg daje nam dzisiaj nowe możliwości i obiecuje swoje prowadzenie mówiąc: „Dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza” (Ez 36, 26). Bądźmy gotowi na Jego odnowę!

Wasz w Chrystusie

bp Jerzy Samiec