english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Bóg, Słowo, obraz

Zakończenie obchodów 30-lecia kościoła w Lędzinach Hołdunowie

08.12.2016

Na zakończenie obchodów 30-lecia nowego kościoła ewangelicko – augsburskiego w Lędzinach – Hołdunowie i rozpoczęcia roku jubileuszowego 500-lecia Reformacji, 27 listopada odbyła się sesja popularnonaukowa pt. „Bóg, słowo i obraz”.


Bóg, Słowo, obraz

Zebranych, wśród których pojawili się przedstawiciele władz powiatowych - wicestarosta Henryk Barcik i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Spyra, przywitał proboszcz parafii Św. Trójcy, ks. dr Adam Malina. Nie zabrakło także delegata z Kóz w osobie Bartłomieja Jurzaka z Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz (Kozy to miejscowość koło Bielska-Białej, skąd w 1770 roku na teren Hołdunowa, dzisiejszej dzielnicy miasta Lędziny, dotarło 303 ewangelików i założyło nową osadę i parafię ewangelicką). Spotkanie rozpoczęło się wieczorną modlitwą liturgiczną, po której wygłoszone zostały trzy wykłady oraz otwarto wystawę dawnych fotografii oraz Biblii i śpiewników. 

  

Jako pierwszy wystąpił dr Jerzy Sojka, który w swoim wykładzie zatytułowanym „Solus Christus i inne sola… Podstawowe zasady Reformacji w głównych hasłach” wyjaśniał znaczenie słów wkomponowanych w nowopowstały fresk na balustradzie empory. Solus Christus, Sola gratia, Sola fide, Solo Verbo i Sola Scriptura dzięki wyjaśnieniom dr. Sojki stały się bardziej przejrzyste dla przybyłych na sesję osób, szczególnie spoza społeczności ewangelickiej. Chrystus jest najważniejszy, to oczywiste, a kolejne sole to próba opisu, jak człowiek może zbawienia doświadczyć. Mowa była także o roli Pisma św. w Reformacji i jego interpretacji według Marcina Lutra.

 

Tematu „Z Kóz do wieczności. Symbolika jubileuszowego fresku w kościele ewangelickim Św. Trójcy w Lędzinach – Hołdunowie” podjął się sam gospodarz, czyli proboszcz ks. dr Adam Malina, który skrupulatnie analizował poszczególne sceny z dzieła ks. Karola Macury, cenionego artysty malarza i zarazem proboszcza parafii z Drogomyśla. Wszystkie sceny i daty spina w całość biała wstęga, będąca przedłużeniem autografu Friedricha Daniela Ernsta Schleiermachera, słynnego teologa i filozofa. Grób jego ojca, pierwszego duszpasterza hołdunowskiej parafii, Johanna Schleiermachera, znajduje się na cmentarzu w Hołdunowie.

 

Trzecim wykładowcą był autor fresku, ks. Karol Macura, który jednak nie opowiadał o swoim dziele, tylko w prelekcji pt. „Po drugiej stronie sławy. Opowieść o Rembrandcie”, przybliżył ciekawy życiorys i twórczość tego holenderskiego malarza, który siebie tylko uwiecznił w życiu na osiemdziesięciu autoportretach. Rembrandt potrafił tak niezwykle pokazać człowieka, że malowane oczy danej postaci, stają się oknem jej duszy. Pod koniec swego życia zwrócił się do słowa Bożego i ewangelii, co zaowocowało powstaniem ponad 200 akwaforto tematyce religijnej. Ks. Macura skorzystał także z okazji, by promować swoją nową książkę pt. „Patrzeć, dostrzec, zrozumieć. O ewangelicznej wrażliwości na sztukę”.

 

Poszczególne wykłady były przeplatane klimatyczną muzyką Ludovico Einaudi, graną na organach przez Mateusza Malinę.

 

Po wykładach na emporze kościoła otwarto wystawę historycznych fotografii Hołdunowa, a w kaplicy można było podziwiać unikatowe zabytkowe Biblie, modlitewniki, śpiewniki, itp. zgromadzone i pieczołowicie przechowywane w swoich domowych archiwach przez parafian, nie tylko ewangelickich.

 

Bogusław Żogała

szwarne.info