english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Bp Samiec w komitecie obchodów niepodległości

Inauguracyjne spotkanie w Pałacu Prezydenckim

11.09.2017

 Zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec - wziął udział w inauguracyjnym posiedzeniu Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Bp Samiec został powołany do komitetu jako przedstawiciel Polskiej Rady Ekumenicznej. 


Bp Samiec w komitecie obchodów niepodległości

W Pałacu Prezydenckim miało miejsce inauguracyjne posiedzenie Komitetu, w skład którego wchodzą m.in. prezydent, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz premier.

Zgodnie z ustawą w przygotowaniu narodowych obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości wezmą udział przedstawiciele partii politycznych lub ugrupowań, które tworzą klub parlamentarny albo poselski w Sejmie oraz tych, które w Sejmie obecnej kadencji nie są reprezentowane, lecz którym przysługuje subwencja z budżetu państwa.

Obecni będą także przedstawiciele Kościołów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osoby szczególnie zasłużone dla Polski. Osoby te powoływane i odwoływane są przez prezydenta.

Prezydent podczas inauguracji zwrócił się do zebranych: "Cieszę się, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem na tej sali. Dzisiaj także po tych 100 latach ludzie o różnych poglądach, bardzo różnym często spojrzeniu na dzisiejszą Rzeczpospolitą, na to jaka ona powinna być. Ale jesteśmy tutaj razem, bo wszyscy pewni jesteśmy jednego - że powinna być niepodległa i powinna być suwerenna, że powinna być wolna".

Celem Komitetu jest realizowanie w latach 2017-21 zadań mających na celu upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Polskę. Jednym z głównych zadań Komitetu będzie coroczne uchwalenie na dany rok planu obchodów państwowych uroczystości.

Komitet będzie też promował w kraju i za granicą "ideę upamiętnienia odzyskania i utrwalenia niepodległości przez" Polskę, inicjował współpracę pomiędzy organami władzy państwowej, samorządu terytorialnego, Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami kombatanckimi i innymi organizacjami społecznymi.

zdj. prezydent.pl