english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

By pozostali w pamięci...

Polscy ewangelicy w KL Mauthausen-Gusen

31.08.2015

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle organizuje uroczystości upamiętniające polskich ewangelików więzionych i zamęczonych w KL Mauthausen-Gusen. Tablicę pamiątkową na terenie byłego hitlerowskiego obozu odsłonią ks. Jerzy Samiec, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Artur Lorkowski, Ambasador RP w Austrii. 


By pozostali w pamięci...

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle przygotowała uroczystości upamiętnienia polskich ewangelików więzionych i zamęczonych w KL Mauthausen-Gusen w 75. rocznicę śmierci Jana Sztwiertni, wiślańskiego nauczyciela i kompozytora, który zginął w Mauthausen.

 
Obchody upamiętniające kompozytora i innych ewangelików odbędą się w dniach 18-20 września 2015 r. w Austrii. W uroczystościach będą uczestniczyli wiślańscy wierni razem z ks. prob. Waldemarem Szajthauerem, a także specjalnie powołany na tę okazję Chór Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pod dyrekcją Jean-Claude’a Hauptmanna - wystąpi razem z muzykami pracującymi w Instytucie Muzyki cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego. Patronat nad obchodami objął ks. Paweł Anweiler, biskup Diecezji Cieszyńskiej.  
 
W ramach trzech dni obchodów parafia w Wiśle zaprasza na wystawę, pokaz filmu, koncert i odsłonięcie tablicy upamiętniającej zamordowanych w KL Mauthausen-Gusen. 
 
Parafia przygotowała także publikację pt. By pozostali w pamięci… W 75. rocznicę śmierci Michała Cieślara, ks. Władysława Pawlasa i Jana Sztwiertni pod redakcją Danuty Szczypki. Wydawcą książki jest Wydawnictwo Luteranin, a skład i druk publikacji został sfinansowany ze środków Miasta Wisły.   
 
Począwszy od wiosny 1940 roku nastąpił duży napływ więźniów z Polski, głównie ze środowisk inteligenckich, ponieważ podobóz Gusen ujęto w planie niszczenia polskiej inteligencji w ramach akcji Intelligenzaktion. (…) W 1940 roku w Gusen przeważali Polacy, którzy stanowili 97 proc. ogółu więźniów. Do końca funkcjonowania tego obozu Polacy stanowili w nim większość. Wśród nich znaleźli się także wiślanie m.in.: Michał Cieślar, ks. Władysław Pawlas, Jan Sztwiertnia. (…) Szczególne słowa uznania za bezinteresowne zaangażowanie i wielki wkład pracy, jaki został włożony w to, By pozostali w pamięci… kieruję pod adresem Wiktora Żyszkowskiego i Danuty Szczypki - napisał w przedmowie do książki ks. Waldemar Szajthauer, proboszcz parafii w Wiśle.  
 
PROGRAM UROCZYSTOŚCI
 
18.09.2015, Sankt Georgen, Museum, Färbergasse 4    
 
godz. 19.00 - Otwarcie wystawy pt. Jan Sztwiertnia (1911-1940)
oprac. Danuta Szczypka, Maria Szlaur-Bujok

Wykłady wprowadzające:

Wyniszczenie polskiej inteligencji w KL Gusen (Martha Gammer)
 
Jan Sztwiertnia i jego twórczość w kontekście muzycznych tradycji Śląska Cieszyńskiego (Zenon Mojżysz) 
 
godz. 19.30 - Pokaz filmu Muzyka i cisza, reż. Dagmara Drzazga
 
19.09.2015, Sankt Georgen, kościół parafialny  
 
godz. 19.00 - Koncert muzyki polskiej
 
Wykonawcy: Sabina Olbrich - sopran, Hubert Miśka - tenor, Urszula Mizia - wiolonczela, Zenon Mojżysz - skrzypce, Marlena Janik - skrzypce, Tomasz Orlow – organy,
 Chór Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pod dyrekcją Jean-Claude Hauptmanna. 
Prowadzenie koncertu: Zenon Mojżysz.  
 
20.09.2015, Sankt Georgen, kościół parafialny 
 
godz. 9.30 - Nabożeństwo ekumeniczne
 
20.09.2015, Gusen, Memorial

 
godz. 11.30 - Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jana Sztwiertnię i polskich ewangelików