english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Centralne nabożeństwo ekumeniczne w Siedlcach

Nabożeństwo ekumeniczne odbyło się w prawosławnej cerkwi św. Trójcy w Siedlcach

20.01.2018

Uroczystej wieczerni przewodniczył abp Abel, ordynariusz prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej. We wspólnej modlitwie uczestniczyli bp Jerzy Samiec, przewodniczący PRE, bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu KEP, biskup siedlecki Kazimierz Gurda wraz z bp Piotrem Sawczukiem oraz zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich w Polsce. Obecnie byli liczni duchowni, osoby zakonne i wierni świeccy.


Centralne nabożeństwo ekumeniczne w Siedlcach

- Jest mi niezmiernie miło, że to Centralne Nabożeństwo Ekumeniczne ma miejsce na terenie prawosławnej Diecezji Lubelsko–Chełmskiej, w Siedlcach. Dziękuję, że wszyscy hierarchowie zjednoczeni w Polskiej Radzie Ekumenicznej są z nami. Mimo podziału, ontologicznie stanowimy jedną całość mistycznego ciała Jezusa Chrystusa. Kiedy dziś była zaintonowana modlitwa „Ojcze Nasz”, nie było różnicy pomiędzy nami – mówił w trakcie nabożeństwa abp Abel.

W wygłoszonym podczas nabożeństwa słowie, bp Krzysztof Nitkiewicz porównał współczesny ruch ekumeniczny do wędrówki Narodu Wybranego przez pustynię po cudownym przejściu Morza Czerwonego.

- Potrzebujemy refleksji i lepszej recepcji dokumentów ekumenicznych. One są prawdziwym  skarbem, podobnie jak wzajemne relacje i inicjatywy. Ten skarb otrzymany od pionierów ekumenizmu powinien być pomnażany ku pożytkowi wszystkich, zgodnie z ewangeliczną przypowieścią o talentach. On musi w jeszcze większym stopniu kształtować nasze życie – podkreślał bp. Nitkiewicz.

- Okazję na nowe otwarcie daje obchodzone w tym roku stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Ten prawdziwy cud był wielkim darem Boga, który wysłuchał modlitwy naszych przodków i przyjął ich ofiarę. Oni należeli do różnych Kościołów i religii, ale łączyła ich miłość do Polski. Dlatego jubileusz odzyskania niepodległości stanowi wielką szansę, żeby zbliżyć się do siebie jeszcze bardziej. Nie licytujmy się kto ma więcej zasług, kto bardziej miłuje Ojczyznę.

- Kiedy spotykamy się z osobami krytykującymi ruch ekumeniczny, powinniśmy wyciągnąć do nich przyjazną dłoń i wejść w dialog. Bo tylko cierpliwa miłość jest w stanie przekonać tych naszych braci i siostry, że to sam Chrystus pragnie ruchu ekumenicznego. On modli się o jedność i zaprasza wszystkich do Swojej modlitwy. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj razem. Modlimy się również za tych, którzy się z nami nie zgadzają – mówił bp K. Nitkiewicz.

Głos zabrał również prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec. W swoim wystąpieniu podkreślił on, fundamentem ruchu ekumenicznego musi być wzajemna miłość, której wzorem jest obecny w każdej świątyni chrześcijańskiej krzyż. Dziękując władyce Ablowi za zaproszenie i modlitwę, podkreślił wagę różnorodności, otwartości i autentycznej miłości, którą chrześcijanie przekonywali innych do ewangelii. – Trzeba zdobyć się na otwartośći odwagę poznawania innych. Kochamy swoje Kościoły, ale żaden z naszych Kościołów nie będzie miał sam tego, co możemy mieć razem – mówił biskup Samiec.

Od 18 do 25 stycznia pod hasłem „Prawica Twoja wsławiła się mocą” w kościele powszechnym trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W całej Polsce mają miejsce spotkania ekumeniczne z udziałem duchownych i wiernych różnych kościołów chrześcijańskich.

W centralnych obchodach w Siedlcach wzięli udział przedstawiciele: Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Katolickiego, Kościoła Polskokatolickiego, Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Kościoła Metodystycznego, Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów.

Relacja video z Centralnego Nabożeństwa Ekumenicznego w Siedlcach (ekumenizm.pl) - TUTAJ

Retransmisja siedleckiej wieczerni odbędzie się w Programie 2 Polskiego Radia  w niedzielę 28 stycznia o godz. 8.00