english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Centrum Misji i Ewangelizacji dziękuje za 1%

Podliczenie akcji przekazywania 1 % dla CME

08.10.2013

Pracownicy i wolontariusze Centrum Misji i Ewangelizacji dziękują wszystkim, którzy przekazali tej organizacji 1 procent swojego podatku. 


Centrum Misji i Ewangelizacji dziękuje za 1%

Pracownicy i wolontariusze Centrum Misji i Ewangelizacji (CME) gorąco dziękują wszystkim osobom, które przekazały 1 procent swojego podatku na rzecz CME.  Otrzymaliśmy 69 481,36 złotych. Będą wykorzystane, tak jak deklarowaliśmy, na wsparcie naszych funduszy celowych i projektów.
  
Dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli przekazując 1% i za troskę wobec dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, którym teraz już wspólnie pomagamy! Wspieracie Państwo naszą pracę zmierzającą do poprawy warunków i jakości życia ludzi, których otaczamy opieką, ponieważ są naszymi bliźnimi w potrzebie.
 
Ludzi, którzy oczekują pomocy można spotkać w wielu miejscach i okolicznościach, dlatego nasze działania to kilka funduszy celowych i kilkanaście projektów. Celem każdego z nich jest pomoc drugiemu człowiekowi: gdy znajduje się w dramatycznej sytuacji życiowej, gdy potrzebuje wsparcia w codziennym życiu, gdy pragnie rozwijać swoją osobowość poprzez udział w organizowanych przez nas spotkaniach kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych.
 

Pracownicy i wolontariusze CME

 

***

 
Centrum Misji i Ewangelizacji jest organizacją pożytku publicznego od 2004 roku.
 
Nasze fundusze celowe i projekty, poprzez które pomagamy ludziom, opierają się na wartościach chrześcijańskich wynikających z ewangelii.
 
– Dzisiaj misja to składanie pełnego miłości bliźniego świadectwa o Chrystusie słowem i czynem, szanując godność każdego człowieka, niezależnie kim i jaki jest. Chrześcijanin to człowiek świadomy swojej tożsamości i „bliźni” (por. Łk 10, 36--37) dla każdego napotkanego potrzebującego, jak nauczał Chrystus. Kochanie innych: biednych i bogatych, chorych i zdrowych, miłych i bezczelnych, przyjaciół i wrogów, podwładnych i przełożonych, ofiar i sprawców, chrześcijan i muzułmanów, wierzących i ateistów – wymaga pokory i umiejętności podchodzenia do bliźniego bez uprzedzeń. Ważne jest więc także zaangażowanie społeczne dla dobra lokalnej wspólnoty i wyjście poza swoje środowisko – mówi Grzegorz Giemza, dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji.

KRS Centrum Misji i Ewangelizacji: 0000225011

Sprawozdanie CME za 2012 rok
Raport CME za 2012 rok