english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Cieszyn przyjął Wang i Święty Grób

Mobilna wystawa w Cieszynie

29.08.2013

Mobilna wystawa o kościele Wang, Karkonoszach, Świętym Grobie w Görlitz oraz kościołach Pokoju w Jaworze i Świdnicy dotarła do Cieszyna.


Cieszyn przyjął Wang i Święty Grób

Dnia 27 sierpnia 2013 r. została otwarta na Placu Kościelnym w Cieszynie mobilna wystawa.
 
Gości zebranych na Placu Kościelnym powitał ks. radca Janusz Sikora. Następnie głos zabrali ks. radca Edwin Pech, ks. radca Jan Kozieł, burmistrza Miasta Cieszyna Mieczysław Szczurek i jego zastępca Jan Matuszek oraz zastępca burmistrza Miasta Karpacza Ryszard Rzepczyński.
 
Po przecięciu wstęgi o wystawie opowiedział autor fotografii i tekstów i zarazem kurator wystawy Zbigniew Kulik.

 

Duże i piękne fotografie zachęcają do zatrzymania się przy szesnastu tablicach, a krótki tekst, napisany w języku polskim, angielskim i niemieckim, zawiera najważniejsze informacje o historii drewnianego kościoła sprowadzonego z Norwegii oraz o działalności parafii Wang, a także o walorach Karkonoszy. Wybierając się w te rejony można po drodze obejrzeć drewniane kościoły Pokoju wpisane na listę UNESCO w Jaworze i Świdnicy.

 

Wystawa ta zachęca również do wybrania się szlakiem VIA SACRA do Czeskiej Republiki i Niemiec.
 
Uczestnicy biorący udział w wystawie zostali obdarowani folderami oraz książkami o kościele Wang, a parafia w Cieszynie i Urząd Miasta otrzymali plakaty przedstawiające kościół Wang zimą.
 
Wystawa ta została przygotowana w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 „Wędrowanie bez granic – wzrost atrakcyjności i dostępności obiektów turystycznych stanowiących element międzynarodowej trasy Via Sacra”. Projekt ten realizowany jest w partnerstwie z Ewangelicką Fundacją Kultury w Görlitz.
 
Wystawa została także wzbogacona o prezentacje możliwości zakwaterowania w Karpaczu oraz w innych regionach naszego kraju za pomocą plansz przedstawiających hotele Gołębiewski.
 
Wystawa ta zagości w Cieszynie do jesieni. Serdecznie zapraszamy do jej obejrzenia.
 
Do Cieszyna przyjechała także delegacja Rady Parafialnej i Parafian z Karpacza, która mogła po otwarciu wystawy zwiedzić Kościół Jezusowy oraz podziwiać piękno tego miasta, w którym ks. Edwin Pech przed wielu laty rozpoczął swoją służbę w Kościele.
 
Foto: Zbigniew Kulik